Zpět na aktuality
30. dubna 2020

Novela ZISIF

S účinností od 1. 5. 2020 dojde v ZISIF k několika změnám, které jsou významné pro fondy kvalifikovaných investorů. AMISTA IS považuje za zásadní možnost vytvoření role promotéra investičního fondu, který má zejména právo rozhodovat o tom, kdo bude obhospodařovatelem, administrátorem a depozitářem daného investičního fondu. Předpokládáme široké praktické využití především u podílových fondů, kde dosud chyběl institut obdobný zakladatelům investičního fondu ve formě SICAV, kteří rozhodují z pozice nejvyššího orgánu investičního fondu. Pro depozitáře nově neplatí povinnost kontrolovat soulad příkazů obhospodařovatele se statutem. Je tak postaveno najisto, že kontrola příkazů depozitářem probíhá standardně ex post, což by mělo pomoci zrychlit realizaci transakcí investičního fondu. U investičních akcií investičního fondu ve formě SICAV zákon stanoví, že s investiční akcií není standardně spojeno hlasovací právo.