Fond kvalifikovaných investorů je českou investiční platformou určenou zkušeným a profesionálním investorům, obdobou lucemburského SIF (Specialized Investment Fund).

Stručně o fondech kvalifikovaných investorů (FKI)

Fondy kvalifikovaných investorů patří do skupiny alternativních fondů a vyznačují se vysokou flexibilitou v oblastech strukturování investic (volba investičního vehiklu a investičních aktiv) a pravidel pro správu fondů.

Fond kvalifikovaných investorů je možné připravit na míru pro daný typ investičních záměrů a specifickou charakteristiku investorů.

V České republice lze využívat služeb zkušených poskytovatelů služeb (investiční společnosti, depozitáři, poradci a auditoři a další).

Klíčové vlastnosti

Fond kvalifikovaných investorů:

 • je určen kvalifikovaným (zkušeným, profesionálním) investorům, institucionálním i privátním,
 • lze použít ke všem investičním strategiím a zaměřením a jejich kombinacím,
 • může být zřízen v různých formách,
 • lze založit jako jedinou entitu nebo strukturu s podfondy,
 • je možné veřejně nabízet,
 • je regulovanou investiční strukturou na základě evropské směrnice AIFM,
 • může při financování investičních projektů využívat dluhových zdrojů.

Průvodce FKI

Možnosti použití

Investiční zaměření a strategie fondů kvalifikovaných investorů nejsou omezeny a lze je nastavit různorodým způsobem. Fondy mohou investovat do nejrůznějších tříd aktiv a jejich kombinací, např.:

 • cenné papíry (akcie, dluhopisy, atd.),
 • komodity,
 • nemovitosti,
 • nástroje peněžního trhu,
 • deriváty,
 • různá jiná investiční aktiva.

Založení a správa fondu

Fondy se mohou rovněž zaměřovat na:

 • investice typu private equity a venture capital,
 • netradiční investiční aktiva jako umělecká díla či investiční vína.

Investování do FKI