Investování do fondů kvalifikovaných investorů je vyhrazeno kvalifikovaným investorům ve smyslu §272 zákona o investičních společnostech a fondech.

Prostřednictvím našich fondů se mohou kvalifikovaní investoři podílet na investičních aktivitách s různým zaměřením a investičními cíli.

Připravili jsme pro Vás řadu zajímavých investičních příležitostí. Podívejte se na aktuální možnosti investování do fondů kvalifikovaných investorů.

Aktuální možnosti investování

Alethes, podfond Value Fond investuje zejména do veřejně obchodovaných akcií společností, které jsou vybírány dle fundamentální analýzy
NWD Global Multi-Asset podfond Fond investuje do akcií, dluhopisů, nemovitostí a alternativních investic (např. zlato), a to skrz domácí i zahraniční investiční fondy