Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

NAV
Datum Hodnota Poznámka
31.12.2018 1083 131,881 Kč/akcie po auditu
30.6.2017 767 690,675 Kč/akcie bez auditu
31.12.2016 334 517,584 Kč/akcie bez auditu
30.9.2016 325 120,100 Kč/akcie bez auditu
30.6.2016 284 062,290 Kč/akcie bez auditu
31.3.2016 278 159,779 Kč/akcie bez auditu
31.12.2015 272 330,568 Kč/akcie po auditu
10.12.2015 244.655,798 Kč/akcie bez auditu

Seznam členů výboru pro audit:

 • Předseda výboru pro audit
  Ing. Vít Vařeka
  nar. 14.1.1963
  bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

 • Člen výboru pro audit
  Ing. Michal Bečvář
  nar. 17.1.1980
  bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4

 • Člen výboru pro audit
  Ing. Petr Janoušek
  nar. 22.2.1973
  bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno


  • Korporátní informace

   K datu Dokument
   12.12.2019 Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
   30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
   30.05.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
   14.02.2019 sdělení klíčových informací - IA třídy B (pdf)
   31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
   30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
   25.06.2018 Zápis z valné hromady (pdf)
   21.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
   31.12.2017 Výroční zpráva 2017 + Doplnění k VZ (pdf)
   31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
   14.12.2017 Oznámení emitenta (pdf)
   14.12.2017 Notářský zápis (pdf)
   30.06.2017 Zápis z valné hromady (pdf)
   30.06.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
   30.06.2017 Oznámení emitenta (pdf)
   31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
   21.12.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
   30.06.2016 Pololetní zpráva 2016 (pdf)
   13.05.2016 Mezitímní zpráva 2016 (pdf)
   20.04.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
   31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
   31.08.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)


   Aktuální statut: aktuální statut fondu

   Dovolujeme si Vás upozornit, že se chystáte vstoupit do části určené výlučně tzv. kvalifikovaným investorům ve smyslu § 272 zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.


   Fondy kvalifikovaných investorů jsou určeny výlučně pro kvalifikované investory ve smyslu § 272 ZISIF.

   Bližší specifikace kvalifikovaného investora

   Zaškrtněte jednu z níže uvedených možností, která nejblíže specifikuje Vaše předpoklady stát se kvalifikovaným investorem. Kvalifikovaným investorem ve smyslu § 272 ZISIF se rozumí: