Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

NAV
Datum Hodnota Poznámka
31.12.2018 29 627,875 Kč/akcie po auditu
30.06.2018 26 517,449 Kč/akcie bez auditu
30.6.2017 21 888,110 Kč/akcie bez auditu
31.12.2016 22 409,931 Kč/akcie bez auditu
30.9.2016 18 581,622 Kč/akcie bez auditu
30.6.2016 18 008,768 Kč/akcie bez auditu
31.3.2016 18 382,372 Kč/akcie bez auditu
31.12.2015 18 139,856 Kč/akcie po auditu
30.12.2015 16 219 Kč/akcie bez auditu

Členové výboru pro audit jsou Ing.Dagmar Kulišová, Ing. Taťána Cieslarová, Gabriela Kropová.Korporátní informace

K datu Dokument
03.12.2019 Výroční zpráva 2018 + doplnění (pdf)
25.11.2019 Aktualizace sdělení klíčových informací tř. C (pdf)
25.11.2019 Aktualizace sdělení klíčových informací tř. B (pdf)
25.11.2019 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
14.05.2019 Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf)
31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
14.09.2018 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
02.07.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
21.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
26.04.2018 Oznámení emitenta (pdf)
31.12.2017 Výroční zpráva 2017 + Doplnění k Výroční zprávě (pdf)
06.12.2017 Oznámení emitenta (pdf)
06.12.2017 Notářský zápis (pdf)
26.10.2017 Výzva k úpisu investičních akcií třídy B (pdf)
25.10.2017 Oznámení emitenta (pdf)
25.10.2017 Zápis z valné hromady (pdf)
30.06.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
30.06.2016 Pololetní zpráva 2016 (pdf)
20.06.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
17.05.2016 Mezitímní zpráva 2016 (pdf)
31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
30.11.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)


Aktuální statut: aktuální statut fondu

Dovolujeme si Vás upozornit, že se chystáte vstoupit do části určené výlučně tzv. kvalifikovaným investorům ve smyslu § 272 zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.


Fondy kvalifikovaných investorů jsou určeny výlučně pro kvalifikované investory ve smyslu § 272 ZISIF.

Bližší specifikace kvalifikovaného investora

Zaškrtněte jednu z níže uvedených možností, která nejblíže specifikuje Vaše předpoklady stát se kvalifikovaným investorem. Kvalifikovaným investorem ve smyslu § 272 ZISIF se rozumí: