J&T ORBIT SICAV, a.s.

J&T ORBIT SICAV sdružuje investiční kapitál a jeho jedinou investicí bude podíl v Orbit Growth SCSp, který manažersky spravuje Orbit Capital. Do fondu je možné vstoupit pouze v rámci úvodního upisovacího období, které skončí 24. února 2023.

Investiční zaměření Orbit Growth SCSp a jeho strategie:

 • Jedná se o atraktivní investiční kategorii na pomezí světů Venture Capital a Private Equity
 • Vyhledává technologické inovativní společnosti využívající cloud a internetové řešení pro revoluci tradičního odvětví, jako například digitální Marketplace, e-commerce, SaaS atd.
 • Investuje do minoritních kapitálových podílů ve společnostech v růstové fázi s ročním růstem okolo 40 % a více, s prokázanými zdravími maržemi, které mají v Evropě svou centrálu, hlavní trhy a byly zde založeny.
 • Participace v investičních kolech zaměřených na akceleraci růstu (celková investice alespoň 25 milionů EUR).
 • Velikost první investice fondu do jednotlivých projektů je 5–10 milionů EUR, následné zvyšování expozice, tzv. follow-ons, u nejlépe se rozvíjejících firem v portfoliu.

O skupině Orbit Capital:

 • Investiční platforma vzešla ze skupiny ENERN, navazující na úspěšné investice do desítek technologických společností, mezi které patří například Rohlík.cz, Twisto.cz, Slevomat.cz, nebo zahraniční Docplanner.com či Booksy. com a mnoho dalších.
 • Orbit Capital pak založili v roce 2019 Pavel Mucha a Radovan Nesrsta, kteří se zaměřují na rychle rostoucí technologické společnosti tzv. ScaleUps.
 • Na konci roku 2021 uvedli na trh nový fond, výše zmíněný Orbit Growth SCSp, domicilovaný v Lucembursku.
 • Cílový výnos
  10 - 15 % p.a.
 • Zaměření fondu
  investice do atraktivních investičních kategorií na pomezí Venture Capital a Private Equity
 • Měna
  EUR
 • Vstupní poplatek
  0 %
 • Poplatek za správu
  1,5 % p.a.
 • Výstupní poplatky
  40 % z hodnoty odkupovaných cenných papírů, neplatí při odkupu iniciovaném ze strany Fondu
 • Investiční horizont
  7 let s možností prodloužení o 3 roky
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  100.000,- EUR
 • Frekvence oceňování
  kvartální
 • Výkonnostní odměna
  není stanovena

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.

Nenechte své peníze ležet ladem. Zhodnoťte je v zajímavých investicích.