MaeG Investment SICAV a.s., podfond Industry

Industry podfond je určen pro investory preferující tradiční odvětví, zejména segment výrobních firem. Podfond se primárně zaměřuje na společnosti působící v tradičních odvětvích s prokazatelnou historií a podnikatelským příběhem. Zvažované firmy mají své portfolio zákazníků a operují na přiměřeně stabilním trhu, který neprochází dramatickými změnami.

Podfond Industry investuje výhradně do společností, kterým může předat zřetelný přínos, který zvýší hodnotu investice. Zvýšení hodnoty spočívá v rozvinutí obchodního potenciálu investované společnosti, optimalizaci vnitřních procesů, snížení nákladovosti a lepším využití vnitropodnikových zdrojů.

 

 

 • Cílový výnos
  7 - 15 % p.a.
 • Zaměření fondu
  investice do středně velkých společností působících v tradičních odvětvích
 • Měna
  CZK
 • Vstupní poplatek
  max. 3 % 
 • Poplatek za správu
  2 % 
 • Výstupní poplatky
  30 % do 5 let od uskutečnění původní investice
  0 % po 5 letech od uskutečnění původní investice
 • Investiční horizont
  5 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  1 000 000 Kč
 • Frekvence oceňování
  kvartálně
 • Výkonnostní odměna
  20 % z celkového ročního zhodnocení fondového kapitálu podfondu převyšujícího trojnásobek průměrné inflace v daném roce

Nenechte své peníze ležet ladem. Zhodnoťte je v zajímavých investicích.

AMISTA investiční společnost, a.s. sbírá na tomto webu cookies. To aby web fungoval správně, věděli jsme, jak se vám líbí a mohli se vám na internetu připomenout.