MaeG Investment SICAV a.s., podfond Industry

Industry podfond je určen pro investory preferující tradiční odvětví, zejména segment výrobních firem. Podfond se primárně zaměřuje na společnosti působící v tradičních odvětvích s prokazatelnou historií a podnikatelským příběhem. Zvažované firmy mají své portfolio zákazníků a operují na přiměřeně stabilním trhu, který neprochází dramatickými změnami.

Podfond Industry investuje výhradně do společností, kterým může předat zřetelný přínos, který zvýší hodnotu investice. Zvýšení hodnoty spočívá v rozvinutí obchodního potenciálu investované společnosti, optimalizaci vnitřních procesů, snížení nákladovosti a lepším využití vnitropodnikových zdrojů.

 • Cílový výnos
  7 - 15 % p.a.
 • Zaměření fondu
  investice do středně velkých společností působících v tradičních odvětvích
 • Měna
  CZK
 • Vstupní poplatek
  max. 3 % 
 • Poplatek za správu
  2 % 
 • Výstupní poplatky
  30 % do 5 let od uskutečnění původní investice
  0 % po 5 letech od uskutečnění původní investice
 • Investiční horizont
  5 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  1 000 000 Kč
 • Frekvence oceňování
  kvartálně
 • Výkonnostní odměna
  20 % z celkového ročního zhodnocení fondového kapitálu podfondu převyšujícího trojnásobek průměrné inflace v daném roce
 • Aktuální výše fondového kapitálu
  166 389 915 Kč
 • Třída investiční akcie A
  ISIN: CZ0008042694

Výkonnost fondu

  Kumulativní výkonnost 
3 měsíce   -3,26 %
6 měsíců  9,65 %
od počátku roku 9,65 %
1 rok  18,98 %
od založení  125,96 %

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.

Nenechte své peníze ležet ladem. Zhodnoťte je v zajímavých investicích.