Jsme licencovanou investiční společností specializující se na strukturování, vytváření, obhospodařování a administraci fondů kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Patříme na českém trhu mezi nejzkušenější společnosti pohybující se v oblasti zakládání fondů a služeb pro fondy kvalifikovaných investorů.

Naše služby poskytujeme stále se rozšiřující rodině fondů kvalifikovaných investorů a klientům, kteří poptávají spolehlivý, robustní a kvalitní servis při správě investic.

Mezi naše další přednosti patří rozsáhlé zkušenosti, odborný tým, flexibilita a ochrana důvěrných informací.

49
Obhospodařujeme 49 fondů kvalifikovaných investorů.
57
Provádíme administraci pro fondy s aktivy přes 57 mld. Kč.

Naše poslání

Zaměřujeme se na poskytování profesionálních služeb klientům z řad významných českých i zahraničních investorů do nemovitostí a dalších aktiv, kterým vytváříme podmínky pro dosahování jejich cílů a poskytujeme služby plně přizpůsobené jejich potřebám.

Cílem naší práce je být pro naše stávající i budoucí klienty tím nejpovolanějším partnerem v oblasti investičních aktivit a platformy fondů kvalifikovaných investorů.

Jsme plně nezávislou společností připravenou poskytnout své know-how a profesionální služby. My neexperimentujeme, fondům rozumíme.

Naše služby

Těžištěm naší práce je poskytování profesionální služby pro fondy kvalifikovaných investorů, které zahrnují zejména vytvoření fondu, strukturování investic a službu obhospodařování nebo administrace.

Všechny potřebné činnosti zabezpečujeme při respektování právních předpisů, odborné péče a ochrany zájmů investorů.

Fondy vytváříme na základě důkladné analýzy potřeb a představ investorů tak, aby parametry a investiční strategie fondů odpovídaly plně jejich požadavkům.

Při strukturování investic spolupracujeme s renomovanými partnery pro dodání komplexního řešení využívajícího platformy fondů kvalifikovaných investorů podle konkrétních požadavků našich klientů.

Samosprávným investičním fondům a společnostem nabízíme službu administrace a podpory jejich činnosti pro dosažení maximální efektivity, spolehlivosti interních procesů a splnění nezbytných předpokladů.

Poskytujeme individuální poradenství v oblasti kolektivního investování, fondů kvalifikovaných investorů, právních, účetních a daňových souvislostí, strukturování investic a dalších souvisejících činností.

Máte zájem se s námi seznámit?

Kontaktujte nás