Název společnosti AMISTA investiční společnost, a.s.
Sídlo
Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika
IČO
27437558
Povolení k činnosti Rozhodnutí ČNB ze dne 20. 9. 2006, č.j. 41/N/69/2006/9
Základní kapitál 9.000.000 Kč; splaceno 100 %
Jediný akcionář CINEKIN, a.s.
Auditor A&CE Audit, s.r.o.
Obchodní rejstřík
Výpis z obchodního rejstříku k 30.5.2016 (pdf)
Datová schránka eidcr2f
Členství ve sdruženích
AKAT ČR, CVCA, Český institut interních auditorů

AMISTA IS nemá zřízen výbor pro audit, jeho funkci plní dozorčí rada ve složení Ing. Vít Vařeka.

Činnost AMISTA IS se řídí zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech účinným od 19. srpna 2013, v aktuálním znění, a dalšími právními předpisy.

Servisní společností pro AMISTA investiční společnost, a.s. je AMISTA consulting a.s.

K datu Dokument
10. 03. 2021
Informace o udržitelnosti (pdf)
01. 01. 2020
Postupy náležité péče v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní (pdf)
31. 12. 2019
Výroční zpráva 2019 (pdf)
31. 12. 2018
Výroční zpráva 2018 (pdf)
13. 02. 2018 Povinně zveřejňované informace (pdf)
31. 12. 2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
31. 12. 2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
31. 12. 2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
31. 12. 2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)
31. 12. 2013 Výroční zpráva 2013 (pdf)
30. 6. 2013 Pololetní zpráva 2013 (pdf)
31. 12. 2012 Výroční zpráva 2012 (pdf)
30. 6. 2012 Pololetní zpráva 2012 (pdf)
31. 12. 2011 Výroční zpráva 2011 (pdf)
30. 6. 2011 Pololetní zpráva 2011 (pdf)
31. 12. 2010 Výroční zpráva 2010 (pdf)
30. 6. 2010 Pololetní zpráva 2010 (pdf)
29. 4. 2009 Výbor pro audit (pdf)
31. 12. 2009 Výroční zpráva 2009 (pdf)
30. 6. 2009 Pololetní zpráva 2009 (pdf)
31. 12. 2008 Výroční zpráva 2008 (pdf)
30. 6. 2008 Pololetní zpráva 2008 (pdf)
31. 12. 2007 Výroční zpráva 2007 (pdf)
30. 6. 2007 Pololetní zpráva 2007 (pdf)
31. 12. 2006 Výroční zpráva 2006 (pdf)

Máte zájem se s námi seznámit?

Kontaktujte nás