Vedení společnosti

Ondřej Horák AMISTA

Ing. Ondřej Horák

Předseda představenstva, výkonný ředitel 

Vzdělání: Masarykova univerzita v Brně
Ondřej Horák působí v oblasti investic a správy fondů kvalifikovaných investorů od roku 2007, v oblasti managementu a obchodu pracuje od roku 2001. V pozici výkonného ředitele má na starosti komplexní řízení společnosti. V minulosti řídil obchodní aktivity a měl na starosti přípravu produktů a péči o klienty.

Petr Janoušek AMISTA

Ing. Petr Janoušek

Člen představenstva, finanční ředitel

Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně 
Petr Janoušek se v rámci AMISTA IS věnuje komplexnímu finančnímu řízení společnosti a řízení administrace fondů. Předtím působil na vedoucích pozicích ve společnostech zabývajících se investiční činností a vývojem informačních systémů.

Pavel Bareš AMISTA

Mgr. Pavel Bareš

Člen představenstva

Vzdělání: Masarykova univerzita v Brně  
Pavel Bareš působí od roku 2001 v advokacii, v jejímž rámci se dlouhodobě specializuje na komplexní právní zajištění investic a akvizic, včetně řešení nemovitostní agendy a investičních projektů.


Vít Vařeka AMISTA

Ing. Vít Vařeka

Předseda dozorčí rady  

Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Frostburg State University, Maryland, USA
Vít Vařeka má dlouholeté zkušenosti v oblasti kolektivního investování, správy portfolií a obchodování s cennými papíry. V roce 2006 založil a následujících osm let řídil investiční společnost AMISTA, která se pod jeho vedením stala nejvýznamnější tuzemskou investiční společností se zaměřením na obhospodařování fondů určených pro zkušené investory. Od května 2016 působí v AMISTA IS v dozorčí radě.

Tým AMISTA

Společnost zaměstnává přes 45 odborných pracovníků s letitými zkušenostmi v oblasti správy fondů kvalifikovaných investorů, což nám umožňuje s dostatečnou kapacitou pokrýt celé spektrum služeb od poradenství při nastavování fondové struktury, zakládání fondů, přes obhospodařování, administraci a distribuci, až např. po služby pro fondy registrované k veřejnému obchodování.

Máte zájem se s námi seznámit?

Kontaktujte nás