12/2019 AMISTA IS poprvé v historii zakládá fond ve formě společnosti s ručením omezeným.
01/2018 AMISTA IS poprvé v historii poskytuje své služby více než 60 fondům s celkovou hodnotou aktiv přes 50 miliard Kč.
12/2016 AMISTA IS poprvé v historii poskytuje své služby více než 50 fondům.
04/2016 AMISTA IS slaví 10 let od vzniku společnosti.
09/2015 AMISTA poskytuje služby fondům s celkovou hodnotou aktiv přes 40 miliard Kč.
01/2014 Ve fondech AMISTA IS je obhospodařováno přes 21 miliard Kč.
01/2014 Nová úprava soukromého práva + plná účinnost zákona o investičních společnostech a investičních fondech (možnost zakládání SICAV, svěřenských fondů ad.).
12/2013 V ČR působí 131 fondů kvalifikovaných investorů, z toho 42 v AMISTA IS.
08/2013 Kompletně nová úprava alternativních fondů v ČR v souladu s jednotnou evropskou regulací AIFMD.
06/2012 Ve fondech kvalifikovaných investorů v ČR je investováno 50 miliard Kč, z toho 14 miliard Kč v AMISTA IS.
07/2011 Ve fondech AMISTA IS je spravováno celkem 10 miliard Kč.
12/2009 Objem aktiv spravovaných AMISTA IS dosáhl 1 miliardy Kč.
07/2009 Novela zákona o kolektivním investování uvolňující některé podmínky zakládání a správy fondů kvalifikovaných investorů.
02/2009 Prvních 10 obhospodařovaných fondů AMISTA IS.
09/2007 První nebankovní investiční fond pro privátní investory – Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.
01/2007 První fond kvalifikovaných investorů v ČR - Otevřený podílový fond AMISTA GARANCIA, AMISTA investiční společnost, a.s.
09/2006 Povolení k činnosti AMISTA IS na základě rozhodnutí ČNB č.j. 41/N/69/2006/9.
05/2006 Novela zákona o kolektivním investování, která odstartovala možnost vzniku a fungování fondů kvalifikovaných investorů v ČR.

Máte zájem se s námi seznámit?

Kontaktujte nás