05/012018

Akvizice Safety invest funds, IS

Dne 22. 12. 2017 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky, kterým byl Ing. Vítu Vařekovi udělen souhlas k nákupu kvalifikovaného podílu na investiční společnosti Safety invest funds. V průběhu ledna dojde k dokončení tohoto obchodu a investiční společnost Safety invest funds se stane součástí investiční skupiny AMISTA.

Uspořádání rodinného majetku a jeho úspěšný převod na dědice a následníky je již po mnoho desítek let v celém rozvinutém světě standardní služba, která v sobě spojuje investiční služby, bankovnictví, právo, daňové aspekty a další služby důvěrné povahy. A právě svěřenské fondy jsou ve světě tradičním a velmi rozšířeným způsobem ochrany a správy majetku. Potřeba nastavit právní rámec pro procesy majetkového následnictví se již projevila i v České republice, a to v roce 2014, kdy v rámci rekodifikace občanského zákoníku byl nově upraven institut svěřenského fondu. Podle českých zákonů pak může být správcem svěřenského fondu buď fyzická osoba nebo investiční společnost s povolením České národní banky.

Cílem této naší akvizice je vybudování a provozování investiční společnosti s úzkou specializací na správu svěřenských fondů v České republice. Nová investiční společnost bude nabízet jak stávajícím klientům investiční společnosti AMISTA, tak i novým klientům robustní typ služby správy majetku ve svěřenském fondu s cílem uchování a dalšího zhodnocování majetku klientů, a to včetně zajištění převodu majetku na příští generace. Nová společnost bude fungovat samostatně vedle společnosti AMISTA, služby obou společností se budou navzájem doplňovat.

Máte zájem se s námi seznámit?

Kontaktujte nás