21/062018

AMISTA IS 11 let členem AKAT ČR

AMISTA IS je k 30. květnu 2018 již 11 let řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která svojí činností napomáhá ke zvyšování transparentnosti kapitálového trhu a ochraně investorů.

Řádná valná hromada Asociace pro kapitálový trh ČR, která se konala 11. 6. 2018, přijala nové členy a zvolila vedení Asociace.

AMISTA investiční společnost zastupuje v Radě ředitelů a Výkonném výboru AKAT ČR Ing. Ondřej Horák a v Etickém výboru Mgr. Adriana Rychlá. 

Bližší informace se dočtete v přiložené tiskové zprávě.

Máte zájem se s námi seznámit?

Kontaktujte nás