27/062016

AMISTA představuje QUANT

Dva ekonomové, Pavel Kohout a Aleš Michl se spojili s investiční skupinou AMISTA a společně založili první fond v Česku s unikátním algoritmem QUANT. Investiční strategie fondu je zaměřena na tradičně nejstabilnější region současnosti – na americký finanční trh. „Spojené státy netrpí problémy, jako jsou Brexit nebo záporné úrokové sazby,“ tvrdí oba ekonomové. „Tradičně jde  o nejstabilnější část světa. Americký akciový index má nepřetržitou historii od roku 1896.

Fond s názvem Robot Asset Management SICAV je od 24. června 2016 zapsán v obchodním rejstříku. Depozitářem fondu je Česká spořitelna a auditorem KPMG.

QUANT je pojem z anglického slova „Quantitative“ – kvantitativní. „Quantitative fund“ je termín pro fondy řízené matematickým algoritmem. Algoritmus signalizuje, zda je investice atraktivní nebo není, a netrpí chybami lidského faktoru. „Představte si finanční trhy jako šachy - Deep Blue, šachový superpočítač postavený firmou IBM, v roce 1997 porazil velmistra Garri Kasparova,“ říká Aleš Michl. „Podobně QUANT je schopný porážet portfolio manažery, nikoli však hrubou výpočetní silou, nýbrž odolností vůči stresu a emocionálnímu vypětí. Portfolio manažer není imunní vůči politickým událostem a ekonomickým zvratům se značným emocionálním nábojem, algoritmus ovšem ano.

Řídící algoritmus robota je založen na porovnání množství peněz v oběhu v USA s cenami akcií v USA. Na bázi tohoto výpočtu a s přihlédnutím k potvrzujícím makroekonomickým indikátorům algoritmus rozhoduje o rozložení portfolia mezi americké akcie a dluhopisy. „Pokud algoritmus vyhodnotí, že americké akcie jsou předražené, fond bude mít jen minimum akciové složky, i 0 %, a bude hlavně v dluhopisech. Naopak, pokud algoritmus vyhodnotí, že akcie jsou levné, fond bude mít až 100 % v akciích,“ vysvětluje Kohout.

Tu největší výhodu algoritmického řízení pozná investor v období finančních krizí a krátce po nich. Z více než tisíce provedených zpětných testů algoritmu QUANT na reálných datech amerického akciového a dluhopisového trhu za posledních dvacet let, například pro krizové období 2008 / 2009, simulace ukázala, že robot by zakoupené akcie prodal jen s malou ztrátou. Pak by levně nakoupil a brzy se následným růstem trhu po krizi zase dostal do zisku. Zatímco portfolia řízená lidskou silou zaznamenala v tomto období povětšinou ztráty přes 40 % a pouze vyrovnat je, jim trvalo roky.

Podle výsledků zpětných testů je algoritmus schopen řídit fond s výnosem přes 5 % p.a., ovšem s poloviční volatilitou, než jakou mají srovnatelné akciové fondy. Dlouhodobým cílem je dosažení kladné výkonnosti při jakémkoli vývoji trhů.

Fond je otevřený a bude do něj možné každý měsíc vstoupit či z něj vystoupit. Nákladovost fondu pro klienty bude kolem jednoho procenta ročně. Fond také jako jeden z prvních využije snížené minimální investice do fondu kvalifikovaných investorů, která nově činí 1 milion korun.

Máte zájem se s námi seznámit?

Kontaktujte nás