18/032020

Provoz AMISTA IS v souvislosti s Covid-19

Vážení klienti a obchodní partneři,

rádi bychom Vás informovali o provozu AMISTA investiční společnosti (AMISTA IS) v souvislosti s pandemií koronaviru Covid-19 a nařízeními vlády České republiky.

AMISTA IS pokračuje v poskytování služeb a běžných činností společnosti při respektování opatření k ochraně zdraví zaměstnanců, klientů a obchodních partnerů. Omezení způsobená těmito preventivními opatřeními zahrnují v maximální míře nahrazení osobních schůzek komunikací na dálku, používání ochranných pomůcek a práci části zaměstnanců formou home office.

Vyvinuli jsme maximální úsilí zajistit i přes vyvolaná omezení plnou schopnost AMISTA IS pokračovat v činnostech spojených se zakládáním, obhospodařování a administrací investičních fondů. Úkony spojené s vydáváním a odkupováním cenných papírů fondů probíhají bez zásadních změn.

V případě potřeby můžete telefonicky nebo e-mailem kontaktovat Vašeho klientského pracovníka, případně jsme Vám k dispozici na telefonním čísle 226 233 110.

S přáním pevného zdraví,

 

Vaše AMISTA IS

Máte zájem se s námi seznámit?

Kontaktujte nás