17/052018

Skupina AMISTA nabídne svěřenské fondy

Dne 17.5.2018 byl úspěšně završen proces převzetí investiční společnosti Safety invest funds a jejího začlenění do skupiny AMISTA. Nový název společnosti zní AMISTA Trust Funds, investiční společnost, a.s. V představenstvu společnosti bude působit Ing. Vít Vařeka a Ing. Michal Bečvář. Společnost AMISTA Trust Funds se bude věnovat přednostně správě svěřenských fondů s cílem poskytovat klientům moderní služby v oblasti správy a ochrany rodinných majetků a generačního nástupnictví.

Česká právní úprava svěřenských fondů dává investičním společnostem, jako jediné právnické osobě v českém právním prostředí, možnost spravovat majetek svěřenských fondů ve formě investičních fondů. Skupina AMISTA, která sdružuje společnosti zaměřené na správu fondů kvalifikovaných investorů, má velmi dobré předpoklady poskytovat kvalitní a komplexní služby v této oblasti. Důvodem je naše zkušenost s podnikáním v regulovaném prostředí, které musí splňovat vysoké regulatorní nároky na obezřetné podnikání na základě robustních a rekonstruovatelných pracovních postupů, stejně jako zkušenost se správou různých investičních aktiv s různými investičními strategiemi.

Nová nabídka služeb správy svěřenských fondů bude představena nejen stávajícím klientům AMISTA ve třetím čtvrtletí letošního roku.

Máte zájem se s námi seznámit?

Kontaktujte nás