1. Odesláním formuláře udělujete souhlas společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10626 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • (dále jen „osobní údaje)
 2. Osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání marketingových materiálů, pozvánek na odborné semináře, konference, a jiných obchodních sdělení.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:
  Adresa: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
  E-mail: amista@amista.cz
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 5. Na základě nařízení GDPR máte tato práva:
  1. vzít souhlas kdykoli zpět;
  2. požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
  3. požadovat po nás přístup k osobním údajům;
  4. požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
  5. požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
  6. požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
  7. požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
  8. v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.