Vznik a činnost fondů kvalifikovaných investorů podléhá celé řadě pravidel a předpisů. Přehled nejdůležitějších z nich nabízíme v této sekci.

Legislativa

Evropské předpisy

Jednotný evropský regulatorní systém pro oblast alternativních fondů je nastavován směrnicí o správcích alternativních investičních fondů (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD).

Tato směrnice postihuje všechny platformy určené pro sdružení kapitálu a jeho investování, na které se nevztahuje směrnice UCITS regulující oblast standardních fondů pro veřejnost.

Správce fondu pod direktivou AIFMD může využít Evropského pasu a působit napříč všemi členskými státy EU.

Volnější režim je poskytován správcům, jejichž fondy nepřesáhnou objem 100 mil. EUR (resp. 500 mil. EUR v případě fondů nevyužívajícím finanční páku a nezaručujícím zpětný odkup podílů do 5 let). Fondy těchto tzv. podlimitních správců podléhají v České republice „národnímu“ režimu, který je velmi podobný plnému režimu regulace AIFMD.

Mezi související evropské předpisy patří zejména:

České předpisy

Český právní řád upravuje oblast investičních fondů zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, účinným od 19. srpna 2013 a dalšími právními předpisy, mezi které patří zejména:

Dalšími vybranými souvisejícími právními předpisy jsou:

Další informační zdroje

Pro další informace o správě investičních fondů nás kontaktujte a případně využijte těchto informačních zdrojů:

Máte zájem o další informace?

Kontaktujte nás