Rendit SICAV, a.s.

Investoři se prostřednictvím fondu podílí na úrokových a dalších výnosech z úvěrů a zápůjček poskytovaných podnikatelům a SME podnikům. Úvěry jsou zajištěné převážně zástavou nemovitostí, zpravidla s dvojnásobnou hodnotou, než je výše poskytnutého úvěru (LTV do 50 až 60 %). Fond nabízí stabilní výkonnost vůči kolísaní trhu, jelikož výnosy jsou realizovány ze zajištěných podnikatelských úvěru. Fond patří ve své kategorii ke konzervativnějším investicím, není ovlivněn akciovou ani dluhopisovou složkou.
 • Cílový výnos
  6,6 % p.a.
 • Zaměření fondu
  krátkodobé úvěry zajištěné nemovitostmi
 • Měna
  CZK
 • Vstupní poplatek
  max. 3 % 
 • Poplatek za správu
  1 % p.a.
 • Výstupní poplatky
  4 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor investiční akcie po dobu kratší než 1 rok

  3 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor investiční akcie po dobu kratší než 2 roky

  2% z hodnoty odkupu, pokud držel investor investiční akcie po dobu kratší než 3 roky

  0 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor investiční akcie po dobu delší než 3 roky
 • Investiční horizont
  3 roky
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  1 000 000 Kč
 • Frekvence oceňování
  kvartálně
 • Výkonnostní odměna
  100 % z růstu hodnoty fondového kapitálu nad hodnotu 6,2 % ročně

Nenechte své peníze ležet ladem. Zhodnoťte je v zajímavých investicích.

AMISTA investiční společnost, a.s. sbírá na tomto webu cookies. To aby web fungoval správně, věděli jsme, jak se vám líbí a mohli se vám na internetu připomenout.