Rockaway Blockchain otevřený podílový fond

Vstup nových investorů byl zastaven z důvodu naplnění cílového objemu fondu.

Rockaway Blockchain otevřený podílový fond (RBOPF) investuje výhradně do Rockaway Blockchain Fund I, L.P. (RBF), který buduje největší evropský fond rizikového kapitálu zaměřený na digitální aktiva o velikosti 100 milionů dolarů. Tým RBF začal s investováním do blockchainu v roce 2017. Od té doby hodnota těchto technologií prudce stoupá. Od června 2020, kdy byl RBF spuštěn, vzrostla hodnota digitálních aktiv o více než 500 %. Dokazuje to, že přední světoví investoři věří jejich potenciálu.

Za stejné období hodnota portfolia RBF vyrostla o více než 800 % (k 31. březnu 2021). Investiční strategie je založena na důkladné fundamentální analýze, dlouhodobém investičním horizontu a důsledné eliminaci rizik.

RBF investuje 30 % kapitálu fondu do nejlepších venture kapitálových týmů  (~15 fondů) a 70 % kapitálu do nejlepších společností (~40 společností),aby zajistil široké pokrytí segmentu digitálních aktiv. RBF investuje globálně a pomáhá růstu evropským společnostem, které má ve svém portfoliu.

 • Cílový výnos
  30 % p.a.
 • Zaměření fondu
  investování do technologie blockchain, decentralizovaných financí a digitálních aktiv
 • Měna
  CZK
 • Vstupní poplatek
  max. 3 % 
 • Poplatek za správu
  1,8 % p.a.
 • Výstupní poplatky
  0 – 5 let od vzniku fondu se neodkupuje

  6 – 8 let od vzniku fondu 40 % z hodnoty odkupu

  9 -10 let od vzniku fondu 10 % z hodnoty odkupu

  10 a více let od vzniku fondu 0% z hodnoty odkupu
 • Investiční horizont
  10 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  1 000 000 Kč
 • Frekvence oceňování
  ročně
 • Výkonnostní odměna
  není stanovena
Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.

Nenechte své peníze ležet ladem. Zhodnoťte je v zajímavých investicích.