RONELI SICAV, podfond REALITY

RONELI SICAV, podfond REALITY je určen především pro investory, kteří chtějí své finanční prostředky zhodnotit investicí do nemovitostí, tedy v oboru, ve kterém zakladatelé fondu dlouhodobě a úspěšně podnikají a který vykazuje z dlouhodobého hlediska vysokou míru bezpečnosti a stabilního růstu cen.

Hlavním posláním je zajistit kontinuální růst aktiv fondu s akcentem na minimalizaci investičních rizik. Toho zakladatelé dosahují vhodným portfoliem projektů a jejich efektivním řízením od jejich zrodu až po optimálně načasovaný prodej či jejich správu. Nabízí tak investorům zajímavé zhodnocení svých investic při minimalizaci investičních rizik.

Základní investiční strategií fondu jsou investice především do rezidenčního bydlení v České republice. Zakladatelé tím úspěšně navazují na realizované projekty a rozvíjí další aktivity, které mají za cíl realizaci kvalitních projektů v investičně atraktivních lokalitách. Fond využívá komparativní výhody spolupráce se společnostmi skupiny  RONELI, kdy se projekty řeší „in house“. Od důkladné analýzy investičního záměru, přes architektonické návrhy, projekční a inženýrskou činnost, vlastní výstavbu až po správu nemovitostí či vhodně načasovaný prodej.

 • Cílový výnos
  6,5 % p.a.
 • Zaměření fondu
  rezidenční bydlení
 • Měna
  CZK
 • Vstupní poplatek
  max. 3 % 
 • Poplatek za správu
  1,7 % p.a.
 • Výstupní poplatky
  0 % po 3 letech 
 • Investiční horizont
  5 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  1 000 000 Kč
 • Frekvence oceňování
  pololetní
 • Výkonnostní odměna
  35 % z výnosu nad 6,5 %

Nenechte své peníze ležet ladem. Zhodnoťte je v zajímavých investicích.