Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s.

Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV, je český fond kvalifikovaných investorů zaměřený na rezidenční development. Cílem fondu je neustále identifikovat a realizovat nejprofitabilnější developerské projekty. Primárně v České republice, ale také v ostatních rychle rostoucích zemích regionu střední a východní Evropy či v USA. Fond se zaměřuje na projekty s kratším cyklem (2-3 roky) ve třech segmentech s vysokou tržní likvidností:

 1. Development na zelené louce v okolí velkých měst s výrazným přílivem obyvatel
 2. Renovace a nadstavby či přístavby bytových domů v krajských městech
 3. Development rekreačních apartmánů v prominentních lokalitách

Zakladatelé fondu sami plní roli developera, tedy mají developerské projekty pod kontrolou a realizují celý profit. Díky tomu může fond nabídnout nadstandardní výnosnost.

Při výběru projektů do fondu nedochází k spekulaci na budoucí zhodnocení nemovitosti, primárně se soustředíme na tvorbu přidané hodnoty v rámci projektu.

Aktivity fondu také vedou k řešení jednoho z nejpalčivějších současných problémů v ČR i dalších státech: nedostatku rezidenčních nemovitostí, zejména v lokalitách se silným přílivem obyvatel (např. Praha a Středočeský kraj).

 • Cílový výnos
  třída investičních akcií A 10 % p.a.
  třída investičních akcií B 11 - 12 % p.a.
 • Zaměření fondu
  development rezidenčních nemovitostí na českém trhu i v regionu CEE a Severní Americe
 • Měna
  CZK
 • Vstupní poplatek
  0 - 5 %
 • Poplatek za správu
  1,6 % p.a.
  Manažerský poplatek 1,6 % p.a. dle statutu je účtován z hrubého výnosu fondu před distribucí investorům a nesnižuje následně preferovaný výnos pro investory
 • Výstupní poplatky
  0 % po 3 letech
 • Investiční horizont
  5 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  1 000 000 Kč
 • Frekvence oceňování
  kvartálně
 • Výkonnostní odměna
  100 % z růstu hodnoty fondového kapitálu nad 10 % pro třídu investičních akcií A
  50 % z růstu hodnoty fondového kapitálu nad 7 % pro třídu investičních akcií B

 

 

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.

Nenechte své peníze ležet ladem. Zhodnoťte je v zajímavých investicích.