Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s.

Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV, je český fond kvalifikovaných investorů zaměřený na rezidenční development. Cílem fondu je neustále identifikovat a realizovat nejprofitabilnější developerské projekty. Primárně v České republice, ale také v ostatních rychle rostoucích zemích regionu střední a východní Evropy či v USA. Fond se zaměřuje na projekty s kratším cyklem (2-3 roky) ve třech segmentech s vysokou tržní likvidností:

 1. Development na zelené louce v okolí velkých měst s výrazným přílivem obyvatel
 2. Renovace a nadstavby či přístavby bytových domů v krajských městech
 3. Development rekreačních apartmánů v prominentních lokalitách

Zakladatelé fondu sami plní roli developera, tedy mají developerské projekty pod kontrolou a realizují celý profit. Díky tomu může fond nabídnout nadstandardní výnosnost.

Při výběru projektů do fondu nedochází k spekulaci na budoucí zhodnocení nemovitosti, primárně se soustředíme na tvorbu přidané hodnoty v rámci projektu.

Aktivity fondu také vedou k řešení jednoho z nejpalčivějších současných problémů v ČR i dalších státech: nedostatku rezidenčních nemovitostí, zejména v lokalitách se silným přílivem obyvatel (např. Praha a Středočeský kraj).

 • Cílový výnos
  třída investičních akcií A 10 % p.a.
  třída investičních akcií B 8,5 - 13 % p.a.
 • Zaměření fondu
  development rezidenčních nemovitostí na českém trhu i v regionu CEE a Severní Americe
 • Měna
  CZK
 • Vstupní poplatek
  5 % 
 • Poplatek za správu
  1,6 % p.a.
 • Výstupní poplatky
  0 % po 5 letech
 • Investiční horizont
  5 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  1 000 000 Kč
 • Frekvence oceňování
  kvartálně
 • Výkonnostní odměna
  100 % z růstu hodnoty fondového kapitálu nad 10 % pro třídu investičních akcií A
  75 % z růstu hodnoty fondového kapitálu nad 7 % pro třídu investičních akcií B

 

 

Nenechte své peníze ležet ladem. Zhodnoťte je v zajímavých investicích.