TREES & POTS SICAV a.s., podfond BALANCE

Investičním cílem TREES & POTS SICAV a.s., podfond BALANCE je dosahovat atraktivního zhodnocení investic ve střednědobém až dlouhodobém horizontu prostřednictvím diverzifikovaného portfolia v oblasti alternativních investic (vzácné mince), zdravotnictví a nemovitostí.

 Jedná se o odvětví, která byla vybrána v rámci dlouholetého sledování jejich vývoje, přičemž pro tento výběr hovoří následující charakteristiky:

 • Trvalá udržitelnost
 • Atraktivní výnos
 • Přiměřená likvidita
 • Profesionální a zkušené zázemí jednotlivých garantů investic
 • Nulová anebo nízká korelace s ekonomickými cykly

Každý z pilířů má úplně odlišné principy fungování, vzájemně se neovlivňují a mohou existovat i každý samostatně. V této specifické kombinaci ale přináší nejenom unikátní přidanou hodnotu, ale i kvalitní eliminaci rizik.

 Investice do vzácných mincí jsou považovány za alternativní investice se zápornou korelací s tradičními třídami. Na rozdíl od standardních investic se vyznačují nižší likviditou, ale vyšší výnosností a výrazně nižší volatilitou. Posledních dvacet let trh se vzácnými mincemi jasně indikuje stabilně vysoký výnos. Díky této alternativní investici mají investoři možnost dlouhodobě uplatnit své finanční rezervy na dynamicky rostoucím trhu, který má predispozici na dlouhodobou výnosnost a růst. Vzácné mince mají schopnost zabezpečit ochranu hodnoty v čase vyšší inflace, kdy naopak vyšší inflační očekávání škodí jiným třídám aktiv. Tato specifická vlastnost dává numismatickým sbírkám potenciál hrát důležitou roli v investičním portfoliu.

 Zdravotnictví je životně důležitý sektor a inovace v něm hrají podstatnou roli. Zdraví je hodnota sama o sobě a široká oblast s potenciálem úspěšných investic. Národní zdravotnické systémy v EU čelí společným východiskům: zvyšují se náklady na zdravotní péči, populace stárne a chronické choroby jsou na vzestupu. Zdravotnické systémy proto budou muset být v budoucnu efektivní, dostupné a pružné.

 Nemovitosti se za posledních 50 let staly oblíbeným investičním nástrojem. Mohou vylepšit profil rizika a návratnosti portfolia investora a nabídnout konkurenceschopné výnosy. Obecně platí, že trh s nemovitostmi má nízkou volatilitu, zejména ve srovnání s akciemi a dluhopisy.

 • Cílový výnos
  10 % p.a.
 • Zaměření fondu
  zdravotnictví, nemovitosti, alternativní investice (vzácné mince)
 • Měna
  CZK/EUR
 • Vstupní poplatek
  max. 5 %
 • Poplatek za správu
  1,6 % p.a.
 • Výstupní poplatky
  max. 15 % během prvních 3 let investice, následně 0 %
 • Investiční horizont
  5 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  1 000 000 Kč
 • Frekvence oceňování
  pololetní
 • Výkonnostní odměna
  40 % z výnosu nad 6 % p.a.
AMISTA investiční společnost, a.s. sbírá na tomto webu cookies. To aby web fungoval správně, věděli jsme, jak se vám líbí a mohli se vám na internetu připomenout.