YDeal Funds SICAV, a.s., Realitní Podfond

YDeal Funds SICAV, a.s., Realitní Podfond je ideální především pro klienty, kteří hledají dlouhodobé a stabilní zhodnocení investovaných prostředků. Cílem fondu je dosahovat stabilní zhodnocování aktiv, které překračuje běžné možnosti tradičních bankovních produktů. Investiční portfolio cílí na investice především do výnosových nemovitostních projektů s částečnou diverzifikací do industriálních developerských projektů. Teritoriálně se jedná o lokální projekty primárně v rámci České republiky, možností jsou i projekty v regionu CEE. 

Díky znalosti investičních trendů, spolupráci renomovaných analytiků, valuátorů a dlouholetému know-how úspěšné realitní skupiny YD Capital stojí za fondem tým lidí, jehož úkolem je zhodnocení investic a jejich růst na stabilních základech. To je umožněno i díky integrovanému facility managementu. 

Do portfolia jsou pořizovány pouze projekty, u kterých se očekává, že díky usilovné práci zanechají svůj pozitivní společenský otisk. 

 • Cílový výnos
  6 - 9 % p.a.
 • Zaměření fondu
  výnosové nemovitosti a industrial development
 • Měna
  CZK
 • Vstupní poplatek
  max 3 %
 • Poplatek za správu
  1,8 % p.a.
 • Výstupní poplatky
  5 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu do 1 roku
  3 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu 1 až 2 roky
  1 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu 2 až 3 roky
  0 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu delší než 3 roky
 • Investiční horizont
  5 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  1.000.000 Kč
 • Frekvence oceňování
  kvartální
 • Výkonnostní odměna
  20 % z růstu hodnoty fondového kapitálu třídy nad 8 %
 • Aktuální výše fondového kapitálu
  88 965 022 Kč
 • Třída investiční akcie A
  ISIN: CZ0008048097

Výkonnost fondu

  Kumulativní výkonnost 
3 měsíce  0,97 %
6 měsíců  -1,55 %
od počátku roku 0,97 %
1 rok  25,02 %
od založení 8,12 %

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.

Nenechte své peníze ležet ladem. Zhodnoťte je v zajímavých investicích.