Zakládání, obhospodařování a administrace fondů kvalifikovaných investorů je těžištěm naší práce. Parametry a investiční strategie fondů jsou nastavovány s ohledem na profil a potřeby našich klientů, služby pro fondy vykonáváme s respektováním všech předpisů a s cílem ochrany zájmů investorů.

Soustředíme se na poskytování komplexních služeb pro naše klienty, a to od strukturování investičních projektů s využitím platformy fondu kvalifikovaných investorů přes zakládání těchto fondů až po jejich následné profesionální obhospodařování a administraci.

Máte zájem o založení nebo správu fondu?

Kontaktujte nás