Spolupracujeme s širokým spektrem klientů a vždy je naší prioritou nalézt plně individualizované řešení, které bude odpovídat potřebám konkrétních investičních záměrů, charakteru investorů a cílům daného projektu.

Díky našim zkušenostem jsme schopni potenciálním klientům již v raných fázích jednání kvalifikovaně pomoci správně daný investiční záměr strukturovat. U stávajících fondů tyto zkušenosti využíváme průběžně pro optimalizaci jejich fungování.

V rámci strukturování investičncích aktivit zajišťujeme ucelenou službu zahrnující odborné nastavení investiční platformy spolu s právním, daňovým a znaleckým servisem zohledňujícím specifika prostředí investičních fondů.

Na základě analýzy doporučíme nejvhodnější strukturu při zohlednění:

  • definice investičního cíle a strategie,
  • cílů investorů,
  • vymezení investičních aktiv,
  • specifik různých typů fondů,
  • časového horizontu.

Máte zájem o založení nebo správu fondu?

Kontaktujte nás