Naše zkušenosti v oblasti zakládání fondů kvalifikovaných investorů se datují již od roku 2006 a k aktuálnímu datu jsme založili již 60 těchto fondů.

Naším cílem je bezproblémové zajištění vhodné investiční platformy vhodné k realizaci daného investičního záměru dle předem identifikovaných potřeb, a to s minimalizací zátěže zakladatele.

Proces založení fondu realizujeme v několika variantách dle konkrétního záměru:

  1. založení samosprávného fondu,
  2. založení obhospodařovaného fondu,
  3. prodej ready-made fondu.

Založení samosprávného fondu

Pro vznik samosprávného fondu s právní osobností je nezbytné povolení České národní banky, které v rámci naší služby zajistíme spolu s dalšími nezbytnými kroky:

  • koordinace veškerých aktivit včetně odborného poradenství,
  • spolupráce při založení právnické osoby vznikajícího fondu,
  • spolupráce při nastavení organizační struktury, řídícího a kontrolního systému fondu,
  • příprava kompletní dokumentace pro licenční řízení ČNB,
  • zastoupení zakladatele ve správním řízení,
  • začlenění investičního nástroje do vlastnické struktury investora.

Samosprávným fondům nabízíme ucelenou službu administrace nebo zajištění výkonu některých vybraných činností.

Založení obhospodařovaného fondu

Zakládání obhospodařovaných podílových fondů a fondů s právní osobností provádíme s ohledem na připravovaný investiční profil fondu a budoucích investorů a dílčí kroky jsou podobné jako v případě fondu samosprávného. Návazně provádíme obhospodařování a administraci fondu včetně výkonu činnosti statutárního orgánu fondu.

Prodej ready-made fondu

Zakládáme předpřipravené fondy, které jsou určeny pro převod kvalifikovaným investorům a následné investiční použití. V těchto fondech poté působíme jako obhospodařovatel nebo administrátor. 

Máte zájem o založení nebo správu fondu?

Kontaktujte nás