Alethes, podfond Value

Alethes Value je globální akciový fond s dlouhodobým investičním horizontem. Jedná se o podfond zřízený Alethes investiční fond SICAV a.s. Jeho cílem je zhodnocení kapitálu převyšujícího výnosy z bezpečných investic (kvalitních dluhopisů či nemovitostí). Fond investuje do koncentrovaného portfolia několika desítek titulů s atraktivním poměrem potenciálního výnosu a rizika.

Fond může příležitostně investovat i do jiných aktiv, např. podílů v privátních firmách, dluhopisů či derivátů. Alethes je ryze český fond. Je založen českými subjekty, registrovaný v České republice a má licenci od České národní banky.

 • Cílový výnos
  6 – 8 %
 • Zaměření fondu
  akcie
 • Měna
  CZK
 • Vstupní poplatek
  max. 0,5 % p.a.
 • Poplatek za správu
  0,5 % p.a.
 • Výstupní poplatky
  0 %
 • Investiční horizont
  5 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  1 000 000 Kč
 • Frekvence oceňování
  měsíčně
 • Výkonnostní odměna
  20 % ze zhodnocení fondového kapitálu
 • Aktuální výše fondového kapitálu
  202 224 741 Kč
 • Třída investičních akcií A
  ISIN CZ0008042827

Výkonnost fondu

 
  Kumulativní výkonnost 
3 měsíce  1,83 %
6 měsíců  7,96 %
od počátku roku 3,62 %
1 rok  5,23 %
od založení 23,56 %

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.

Nenechte své peníze ležet ladem. Zhodnoťte je v zajímavých investicích.