Povinné informace

Povinné informace
 • Informace pro investory
  Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníKorporátní informace

K datu Dokument
17.06.2021 Sdělení klíčových informací třída Z (pdf)
17.06.2021 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
01.06.2020 Sdělení klíčových informací třída Z (pdf)
01.06.2020 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
06.05.2019 Aktualizace informačního memoranda o ochraně osobních údajů (pdf)
14.12.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
 • Informace pro investory
  Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníKorporátní informace

K datu Dokument
31.03.2021 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
30.03.2020 Sdělení klíčových informací - Podílové listy tř. A (pdf)
21.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
 • Informace pro investory

  Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.

  Zveřejňované korporátní dokumenty dle Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Najdete zde.Korporátní informace

K datu Dokument
01.10.2019 Politika výkonu hlasovacích práv (pdf)
20.05.2019 Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf)
01.05.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
01.05.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
30.04.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
30.04.2018 Výroční zpráva 2017 (pdf)
 • Informace pro investory
  Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníKorporátní informace

K datu Dokument
15.09.2020 Sdělení klíčových informací (pdf)
21.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
31.12.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)
 • Informace pro investory

  Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníKorporátní informace

K datu Dokument
13.05.2021 Výroční zpráva 2020 - Oznámení (pdf)
05.02.2021 Sdělení klíčových informací (pdf)
30.06.2020 Průvodní dopis k pololetní zprávě 2020 (pdf)
30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
25.06.2020 Statut fondu (pdf)
31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
 • Informace pro investory
  Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
  NAV
  Datum Hodnota Poznámka
  31.12.2020 2,691 Kč/akcie po auditu
  31.12.2019 2,064 Kč/akcie po auditu
  31.12.2018 ,980 Kč/akcie po auditu
 • Členové výboru pro audit
  Seznam členů výboru pro audit:
  • Předseda výboru pro audit
   Ing. Vít Vařeka
   nar. 14.1.1963
   bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

  • Člen výboru pro audit
   Ing. Michal Bečvář
   nar. 17.1.1980
   bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4

  • Člen výboru pro audit
   Ing. Petr Janoušek
   nar. 22.2.1973
   bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno  Korporátní informace

  K datu Dokument
  21.06.2021 Zápis z valné hromady (pdf)
  19.03.2021 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
  10.03.2021 Statut fondu (pdf)
  31.12.2020 Zpráva o odměňování (pdf)
  31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
  29.12.2020 Změna stanov NZ 382-2020 (pdf)
  29.12.2020 Zápis z valné hromady (pdf)
  15.09.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
  30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
  15.06.2020 Zápis z valné hromady (pdf)
  31.12.2019 Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
  31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
  31.12.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
  05.12.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
  01.10.2019 Politika odměňování (pdf)
  31.12.2018 Vyroční zpráva 2018 (pdf)
  14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
  • Informace pro investory
   Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení  Korporátní informace

  K datu Dokument
  28.05.2021 Informace o udržitelnosti (pdf)
  30.04.2021 Výroční zpráva 2020 (pdf)
  30.12.2020 Sdělení klíčových informací (pdf)
  30.04.2020 Výroční zpráva 2019 (pdf)
  26.11.2019 Sdělení klíčových informací (pdf)
  01.10.2019 Politika výkonu hlasovacích práv (pdf)
  27.05.2019 Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
  04.05.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
  04.05.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
  04.05.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
  02.05.2019 Výroční zpráva 2018 (pdf)
  01.09.2018 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
  01.09.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
  27.07.2018 Plná moc (pdf)
  27.07.2018 Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
  02.07.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
  25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
  • Informace pro investory
   Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
  • Členové výboru pro audit
   Fond nemá zřízen výbor pro audit, jeho funkci plní členové správní rady ve složení Ing. Petr Janoušek.  Korporátní informace

  K datu Dokument
  28.05.2021 Informace o udržitelnosti (pdf)
  30.04.2021 Výroční zpráva 2020 (pdf)
  30.04.2020 Výroční zpráva 2019 (pdf)
  07.06.2019 Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
  02.05.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
  02.05.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
  02.05.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
  30.04.2019 Výroční zpráva 2018 (pdf)
  14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
  25.04.2018 Výroční zpráva 2017 (pdf)
  31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
  31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
  01.12.2015 Rozhodnutí statutárního ředitele Společnosti (pdf)
  • Informace pro investory
   Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

  • Členové výboru pro audit
   Fond nemá zřízen výbor pro audit, jeho funkci plní členové správní rady ve složení Ing. Petr Janoušek, Bohumil Pavlica, Luděk Palata, Zdeněk Lepka.  Korporátní informace

  K datu Dokument
  28.05.2021 Informace o udržitelnosti (pdf)
  30.04.2021 Výroční zpráva 2020 (pdf)
  30.04.2020 Výroční zpráva 2019 (pdf)
  01.10.2019 Politika výkonu hlasovacích práv (pdf)
  07.06.2019 Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
  01.05.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
  01.05.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
  01.05.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
  30.04.2019 Výroční zpráva 2018 (pdf)
  14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
  25.04.2018 Výroční zpráva 2017 (pdf)
  31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
  31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
  31.10.2015 Čtvrtletní zpráva (pdf)
  • Informace pro investory
   Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení  Korporátní informace

  K datu Dokument
  09.11.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
  28.08.2019 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
  11.03.2019 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
  23.02.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
  31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
  22.02.2016 Rozhodnutí SŘ o podmínkách úpisu investičních akcií (pdf)
  01.10.2015 Rozhodnutí SŘ o podmínkách úpisu investičních akcií (pdf)
  • Informace pro investory
   Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení  Korporátní informace

  K datu Dokument
  28.05.2021 Informace o udržitelnosti (pdf)
  30.09.2020 Oznámení statutárního orgánu obchodní společnosti o nedobrovolné veřejné dražbě (pdf)
  20.08.2020 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie B (pdf)
  20.08.2020 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie FI EUR (pdf)
  20.08.2020 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie PI EUR (pdf)
  12.08.2020 Oznámení statutárního orgánu obchodní společnosti o nedobrovolné veřejné dražbě (pdf)
  28.07.2020 Plná moc k zastupování na valné hromadě 2020 (pdf)
  28.07.2020 Pozvánka na valnou hromadu (pdf)
  23.06.2020 Rozhodnutí statutárního orgánu Fondu o prohlášení akcií za neplatné (pdf)
  23.06.2020 Plná moc k zastupování na řádné valné hromadě 2020 (pdf)
  23.06.2020 Pozvánka na valnou hromadu (pdf)
  16.06.2020 Opakovaná výzva k předložení akcií (pdf)
  30.04.2020 Výroční zpráva 2019 (pdf)
  01.01.2020 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie C (pdf)
  01.01.2020 Výzva k úpisu investičních akcií třídy C (pdf)
  30.12.2019 Aktualizace sdělení klíčových informací - PI CZK (pdf)
  30.12.2019 Aktualizace sdělení klíčových informací - FI CZK (pdf)
  02.10.2019 Opakovaná výzva k předložení akcií za účelem jejich výměny (pdf)
  27.06.2019 Výzva k předložení akcií za účelem jejich výměny (pdf)
  28.05.2019 Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
  28.05.2019 Plná moc (pdf)
  28.05.2019 Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
  02.05.2019 Výroční zpráva 2018 (pdf)
  02.05.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
  02.05.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
  02.05.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
  09.04.2019 Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
  01.12.2018 Výzva k úpisu investičních akcií třída PI EUR (pdf)
  01.12.2018 Výzva k úpisu investičních akcií třída PI CZK (pdf)
  01.12.2018 Výzva k úpisu investičních akcií třída FI EUR (pdf)
  01.12.2018 Výzva k úpisu investičních akcií třída FI CZK (pdf)
  02.07.2018 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie FI CZK (pdf)
  02.07.2018 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie FI EUR (pdf)
  02.07.2018 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie PI EUR (pdf)
  02.07.2018 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie PI CZK (pdf)
  25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
  • Informace pro investory
   Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení  Korporátní informace

  K datu Dokument
  02.04.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
  02.04.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
  02.04.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
  31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
  31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
  • Informace pro investory
   Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení  Korporátní informace

  K datu Dokument
  02.12.2019 Sdělení klíčových informací (pdf)
  02.04.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
  02.04.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
  • Informace pro investory
   Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení  Korporátní informace

  K datu Dokument
  31.10.2019 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
  02.04.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
  02.04.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
  13.09.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
  03.05.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
  31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
  • Informace pro investory
   Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení  Korporátní informace

  K datu Dokument
  02.12.2019 Sdělení klíčových informací (pdf)
  • Informace pro investory
   Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení  Korporátní informace

  K datu Dokument
  02.09.2021 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
  30.08.2021 Sdělení klíčových informací IA (pdf)
  • Informace pro investory
   Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení  Korporátní informace

  K datu Dokument
  20.11.2020 Rozhodnutí o delistaci - NZ (pdf)
  20.11.2020 Vnitřní informace - delistace akcií z BCPP (pdf)
  14.09.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
  30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
  31.12.2019 Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
  31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
  30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
  31.12.2017 Výroční zpráva 2017 + Doplnění k Výroční zprávě (pdf)
  30.06.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
  31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
  • Informace pro investory
   Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
  • Členové výboru pro audit
   Seznam členů výboru pro audit:
   • Předseda výboru pro audit
    Ing. Vít Vařeka
    nar. 14.1.1963
    bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

   • Člen výboru pro audit
    Ing. Michal Bečvář
    nar. 17.1.1980
    bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4

   • Člen výboru pro audit
    Ing. Petr Janoušek
    nar. 22.2.1973
    bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno   Korporátní informace

   K datu Dokument
   07.09.2021 Zápis z valné hromady (pdf)
   25.05.2021 Statut fondu účinný od 25. 5. 2021 (pdf)
   31.03.2021 Výroční zpráva 2021 (pdf)
   30.09.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
   18.09.2020 Zápis z valné hromady (pdf)
   31.03.2020 Zpráva o odměňování (pdf)
   31.03.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
   07.10.2019 Informace o nové emisi akcií (pdf)
   01.10.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
   01.10.2019 Politika odměňování (pdf)
   30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
   25.06.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
   18.06.2019 Informace o nové emisi akcií (pdf)
   20.05.2019 Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
   31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
   20.12.2018 Informace o nové emisi akcií (pdf)
   14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
   01.04.2018 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
   31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
   • Informace pro investory
    Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

    NAV
    Datum Hodnota Poznámka
    31.3.2021 1 162,944 Kč/akcie po auditu
    31.3.2020 1 155,961 Kč/akcie po auditu
    30.6.2019 1 119,994 Kč/akcie bez auditu
    31.12.2018 1 122,982 Kč/akcie po auditu
    30.6.2018 989,015 Kč/akcie po auditu
    31.12.2017 987,093 Kč/akcie bez auditu
    30.6.2017 990,792 Kč/akcie po auditu   Korporátní informace

   K datu Dokument
   14.06.2021 Informace o významných transakcích se spřízněnými osobami (pdf)
   25.05.2021 Statut podfondu účinný od 25. 5. 2021 (pdf)
   31.03.2021 Výroční zpráva 2021 (pdf)
   30.09.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
   29.09.2020 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf)
   31.03.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
   16.12.2019 Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
   30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
   02.01.2019 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
   02.01.2019 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
   31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
   13.08.2018 Informace o nové emisi akcií (pdf)
   30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
   02.01.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
   03.11.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
   • Informace pro investory
    Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
    NAV
    Datum Hodnota Poznámka
    31.12.2020 65 498,683 Kč/akcie po auditu
    31.12.2019 57 255,756 Kč/akcie po auditu
    31.12.2018 49 465,999 Kč/akcie po auditu
    30.6.2017 40 523,166 Kč/akcie bez auditu
    31.12.2016 11 512,186 Kč/akcie bez auditu
    30.9.2016 10 549,207 Kč/akcie bez auditu
    30.6.2016 10 317,750 Kč/akcie bez auditu
    31.3.2016 10 201,190 Kč/akcie bez auditu
    31.12.2015 9 956 355,333 Kč/akcie po auditu
    8 273,5575 Kč/akcie bez auditu
   • Členové výboru pro audit
    Seznam členů výboru pro audit:
    • Předseda výboru pro audit
     Ing. Vít Vařeka
     nar. 14.1.1963
     bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

    • Člen výboru pro audit
     Ing. Michal Bečvář
     nar. 17.1.1980
     bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4

    • Člen výboru pro audit
     Ing. Petr Janoušek
     nar. 22.2.1973
     bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno    Korporátní informace

    K datu Dokument
    15.09.2021 Sdělení klíčových informací (pdf)
    29.06.2021 Zápis z valné hromady (pdf)
    10.03.2021 Statut fondu (pdf)
    31.12.2020 Zpráva o odměňování (pdf)
    30.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
    30.12.2020 NZ 1566/2020 (pdf)
    15.09.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
    30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
    31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
    31.12.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
    12.12.2019 Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
    01.10.2019 Politika odměňování (pdf)
    30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
    25.06.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
    31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
    30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
    29.06.2018 Zápis z valné hromady (pdf)
    14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
    31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
    30.06.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
    29.06.2017 Zápis z valné hromady (pdf)
    24.02.2017 Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
    31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
    30.06.2016 Pololetní zpráva 2016 (pdf)
    30.06.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
    13.05.2016 Mezitímní zpráva 2016 (pdf)
    31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
    31.03.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)
    • Informace pro investory
     Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
    • Členové výboru pro audit

     Fond nemá zřízen výbor pro audit, jeho funkci plní členové správní rady ve složení Ing. Petr Janoušek, Ing. Pavel Scholz.    Korporátní informace

    K datu Dokument
    07.06.2019 Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
    18.03.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
    18.03.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
    18.03.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
    14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
    31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
    30.08.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
    31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
    31.12.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)
    • Informace pro investory
     Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
     NAV
     Datum Hodnota Poznámka
     30.6.2019 339,519 Kč/akcie bez auditu
     31.5.2019 374,740 Kč/akcie bez auditu
     30.4.2019 370,656 Kč/akcie bez auditu
     31.3.2019 365,5398 Kč/akcie bez auditu
     28.2.2019 361,776 Kč/akcie bez auditu
     31.1.2019 359,380 Kč/akcie bez auditu
     31.12.2018 358,814 Kč/akcie po auditu
     30.11.2018 380,044 Kč/akcie bez auditu
     31.10.2018 380,694 Kč/akcie bez auditu
     30.9.2018 378,7389 Kč/akcie bez auditu
     31.8.2018 375,786 Kč/akcie bez auditu
     31.7.2018 375,145 Kč/akcie bez auditu
     30.6.2018 370,614 Kč/akcie bez auditu
     31.5.2018 400,799 Kč/akcie bez auditu
     30.4.2018 395,6596 Kč/akcie bez auditu
     29.3.2018 401,942 Kč/akcie bez auditu
     28.2.2018 399,598 Kč/akcie bez auditu
     31.1.2018 399,266 Kč/akcie bez auditu
    • Členové výboru pro audit
     Ostatní informační povinnosti Emitenta zde.    Korporátní informace

    K datu Dokument
    27.04.2021 Statut fondu (pdf)
    31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
    30.10.2020 Sdělení klíčových informací (pdf)
    30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
    31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
    18.09.2019 Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
    30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
    31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
    07.09.2018 Aktualizované sdělení klíčových (pdf)
    30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
    04.05.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
    31.12.2017 Doplnění Výroční zprávy 2017 (pdf)
    31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
    • Informace pro investory
     Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení    Korporátní informace

    K datu Dokument
    28.05.2021 Informace o udržitelnosti (pdf)
    30.04.2021 Výroční zpráva 2020 (pdf)
    06.11.2020 Sdělění klíčových informací (pdf)
    06.11.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
    30.04.2020 Výroční zpráva 2019 (pdf)
    07.06.2019 Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
    01.05.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
    01.05.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
    01.05.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
    30.04.2019 Výroční zpráva 2018 (pdf)
    27.11.2018 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
    15.10.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
    30.08.2018 Plná moc (pdf)
    30.08.2018 Pozvánka na náhradní valnou hromadu (pdf)
    27.07.2018 Plná moc (pdf)
    27.07.2018 Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
    02.07.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
    25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
    • Informace pro investory
     Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

     Informace, které společnost zveřejňuje podle zákona o obchodních korporacích, jsou uvedeny na http://nw.amista.cz/povinne-informace.html

     NAV
     Datum Hodnota Poznámka
     31.12.2020 27 847,257 Kč/akcie po auditu
     31.12.2019 2 660 545,2593 Kč/akcie po auditu
     31.12.2018 1 980 740,869 Kč/akcie po auditu
     30.6.2018 899 625,764 Kč/akcie po auditu
     31.12.2017 879 474,444 Kč/akcie po auditu
     30.6.2017 635 546,842 Kč/akcie bez auditu
     31.12.2016 630 632,323 Kč/akcie bez auditu
     30.9.2016 575 798,343 Kč/akcie bez auditu
     30.6.2016 573 037,502 Kč/akcie bez auditu
     31.3.2016 574 026,766 Kč/akcie bez auditu
     31.12.2015 570 580,571 Kč/akcie po auditu
     16.12.2015 538 572,771 Kč/akcie bez auditu
    • Členové výboru pro audit
     Seznam členů výboru pro audit:
     • Předseda výboru pro audit
      Ing. Vít Vařeka
      nar. 14.1.1963
      bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

     • Člen výboru pro audit
      Ing. Michal Bečvář
      nar. 17.1.1980
      bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4

     • Člen výboru pro audit
      Ing. Petr Janoušek
      nar. 22.2.1973
      bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno     Korporátní informace

     K datu Dokument
     28.06.2021 Zápis z Valné hromady (pdf)
     28.05.2021 Statut fondu (pdf)
     30.04.2021 Zpráva o odměňování 2020 (pdf)
     12.01.2021 Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
     31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
     01.12.2020 Statut fondu (pdf)
     29.10.2020 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf)
     30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
     29.06.2020 Informace o snížení emise akcií (pdf)
     25.06.2020 Zápis z valné hromady (pdf)
     31.12.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
     31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
     03.12.2019 Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
     01.10.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
     01.10.2019 Politika odměňování (pdf)
     30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
     28.06.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
     02.05.2019 Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf)
     14.02.2019 Sdělení klíčových informací (pdf)
     31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
     30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
     18.05.2018 Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
     18.05.2018 Návrh statutárního orgánu (pdf)
     18.05.2018 Plná moc (pdf)
     18.05.2018 Pozvánka na valnou hromadu (pdf)
     14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
     31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
     30.06.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
     30.06.2017 Zápis z valné hromady (pdf)
     24.02.2017 Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
     31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
     30.06.2016 Pololetní zpráva 2016 (pdf)
     28.06.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
     24.05.2016 Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
     13.05.2016 Mezitímní zpráva 2016 (pdf)
     31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
     30.11.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)
     • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení     Korporátní informace

     K datu Dokument
     12.04.2019 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
     • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení     Korporátní informace

     K datu Dokument
     03.06.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
     03.06.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
     03.06.2021 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
     • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení     Korporátní informace

     K datu Dokument
     16.06.2021 Doplnění výzvy k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
     16.06.2021 Doplnění výzvy k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
     03.06.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
     03.06.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
     03.06.2021 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
     • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení     Korporátní informace

     K datu Dokument
     19.05.2021 Sdělení klíčových informací třída B (pdf)
     19.05.2021 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
     13.05.2020 Sdělení klíčových informací třída B (pdf)
     13.05.2020 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
     21.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
     • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení     Korporátní informace

     K datu Dokument
     15.05.2020 Sdělení klíčových informací třída Z (pdf)
     15.05.2020 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
     21.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
     • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení     Korporátní informace

     K datu Dokument
     12.05.2021 Sdělení klíčových informací třída B (pdf)
     15.05.2020 Sdělení klíčových informací třída B (pdf)
     30.09.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
     • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
      NAV
      Datum Hodnota Poznámka
      31.12.2020 2085 505,806 Kč/akcie po auditu
      31.12.2019 1494 572,887 Kč/akcie po auditu
      31.12.2018 1083 131,881 Kč/akcie po auditu
      30.6.2017 767 690,675 Kč/akcie bez auditu
      31.12.2016 334 517,584 Kč/akcie bez auditu
      30.9.2016 325 120,100 Kč/akcie bez auditu
      30.6.2016 284 062,290 Kč/akcie bez auditu
      31.3.2016 278 159,779 Kč/akcie bez auditu
      31.12.2015 272 330,568 Kč/akcie po auditu
      10.12.2015 244.655,798 Kč/akcie bez auditu
     • Členové výboru pro audit
      Seznam členů výboru pro audit:
      • Předseda výboru pro audit
       Ing. Vít Vařeka
       nar. 14.1.1963
       bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

      • Člen výboru pro audit
       Ing. Michal Bečvář
       nar. 17.1.1980
       bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4

      • Člen výboru pro audit
       Ing. Petr Janoušek
       nar. 22.2.1973
       bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno      Korporátní informace

      K datu Dokument
      21.04.2021 Politika odměňování 2021 (pdf)
      31.12.2020 Zpráva o odměňování 2020 (pdf)
      31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
      15.09.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací - tř. B (pdf)
      15.09.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací - tř. A (pdf)
      30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
      31.12.2019 Zpráva o odměňování 2019 (pdf)
      31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
      12.12.2019 Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
      02.09.2019 Statut fondu (pdf)
      30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
      30.05.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
      31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
      30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
      25.06.2018 Zápis z valné hromady (pdf)
      21.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
      31.12.2017 Výroční zpráva 2017 + Doplnění k VZ (pdf)
      31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
      14.12.2017 Oznámení emitenta (pdf)
      13.12.2017 Notářský zápis (pdf)
      30.06.2017 Zápis z valné hromady (pdf)
      30.06.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
      30.06.2017 Oznámení emitenta (pdf)
      31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
      21.12.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
      30.06.2016 Pololetní zpráva 2016 (pdf)
      20.04.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
      31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
      31.08.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)
      • Informace pro investory
       Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení      Korporátní informace

      K datu Dokument
      01.05.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
      01.05.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
      01.05.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
      31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
      • Informace pro investory
       Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení      Korporátní informace

      K datu Dokument
      14.04.2020 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf)
      01.05.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
      01.05.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
      08.04.2019 Sdělení klíčových informací (pdf)
      • Informace pro investory
       Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení      Korporátní informace

      K datu Dokument
      01.05.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
      01.05.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
      • Informace pro investory
       Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

      • Informace pro investory
       Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení      Korporátní informace

      K datu Dokument
      01.05.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída D (pdf)
      01.03.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
      01.03.2021 Sdělení klíčových informací třída Z (pdf)
      01.03.2021 Sdělení klíčových informací třída B (pdf)
      01.03.2021 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
      01.03.2021 Aktualizace sdělení klíčových informací třída C (pdf)
      29.12.2020 Sdělení klíčových informací třída C (pdf)
      29.12.2020 Výzva k úpisu investičních akcií - třída C (pdf)
      • Informace pro investory
       Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení      Korporátní informace

      K datu Dokument
      31.05.2019 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
      • Informace pro investory
       Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení      Korporátní informace

      K datu Dokument
      02.12.2020 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
      10.11.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
      03.02.2020 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
      26.09.2019 Sdělení klíčových informací - IA třídy A (pdf)
      • Informace pro investory
       Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
       NAV
       Datum Hodnota Poznámka
       31.12.2020 54 072,729 Kč/akcie po auditu
       31.12.2019 49 341,540 Kč/akcie po auditu
       31.12.2018 45 422,155 Kč/akcie po auditu
       30.6.2018 41 552,370 Kč/akcie bez auditu
       31.12.2017 39 103,2959 Kč/akcie po auditu
       30.6.2017 36 898,616 Kč/akcie bez auditu
       31.12.2016 35 632,863 Kč/akcie bez auditu
       30.9.2016 33 105,464 Kč/akcie bez auditu
       30.6.2016 31 995,950 Kč/akcie bez auditu
       1.2.2016 32 989 Kč/akcie bez auditu
      • Členové výboru pro audit
       Seznam členů výboru pro audit:
       • Předseda výboru pro audit
        Ing. Vít Vařeka
        nar. 14.1.1963
        bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

       • Člen výboru pro audit
        Ing. Michal Bečvář
        nar. 17.1.1980
        bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4

       • Člen výboru pro audit
        Ing. Petr Janoušek
        nar. 22.2.1973
        bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno       Korporátní informace

       K datu Dokument
       01.05.2021 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
       01.05.2021 Statut fondu (pdf)
       31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
       30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
       31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
       05.12.2019 Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
       30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
       17.06.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
       02.01.2019 Sdělení klíčových informací (pdf)
       31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
       30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
       31.12.2017 Výroční zpráva 2017 + Doplnění k VZ (pdf)
       31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
       30.06.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
       31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
       30.06.2016 Pololetní zpráva 2016 (pdf)
       13.05.2016 Mezitímní zpráva 2016 (pdf)
       27.04.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
       31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
       • Informace pro investory
        Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení       Korporátní informace

       K datu Dokument
       29.03.2019 Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf)
       01.02.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
       01.02.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
       01.02.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
       14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
       (pdf)
       • Informace pro investory
        Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení       Korporátní informace

       K datu Dokument
       19.05.2021 Sdělení klíčových informací (pdf)
       25.05.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
       30.12.2019 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
       01.02.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
       01.02.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
       02.01.2019 Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf)
       01.10.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
       02.01.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
       • Informace pro investory

        Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

        Informace, které společnost zveřejňuje podle zákona o obchodních korporacích, jsou uvedeny na www.05259797.firemnideska.cz

        NAV
        Datum Hodnota Poznámka
        31.12.2020 1 077,887 Kč/akcie po auditu
        31.12.2019 995,491 Kč/akcie po auditu
        31.12.2018 1 056,157 Kč/akcie po auditu
        31.12.2017 1 016,952 Kč/akcie bez auditu
        19.12.2017 954,810 Kč/akcie bez auditu
        31.8.2017 1 587,953 Kč/akcie bez auditu
        30.6.2017 782,676 Kč/akcie bez auditu
        31.12.2016 985,084 Kč/akcie bez auditu
        30.9.2016 1 000,000 Kč/akcie bez auditu
       • Členové výboru pro audit
        Seznam členů výboru pro audit:
        • Předseda výboru pro audit
         Ing. Vít Vařeka
         nar. 14.1.1963
         bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

        • Člen výboru pro audit
         Ing. Michal Bečvář
         nar. 17.1.1980
         bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4

        • Člen výboru pro audit
         Ing. Petr Janoušek
         nar. 22.2.1973
         bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno        Korporátní informace

        K datu Dokument
        08.06.2021 Zápis z valné hromady (pdf)
        28.05.2021 Statut fondu (pdf)
        25.05.2021 Zpráva o odměňování 2020 (pdf)
        31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
        02.12.2020 Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
        27.10.2020 Sdělení klíčových informací - IA třídy A (pdf)
        30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
        25.06.2020 Zápis z valné hromady (pdf)
        31.12.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
        31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
        11.11.2019 Statut fondu (pdf)
        01.10.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
        01.10.2019 Politika odměňování (pdf)
        13.08.2019 Informace o nové emisi akcií (pdf)
        01.07.2019 Notářský zápis - rozhodnutí valné hromady (pdf)
        30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
        28.06.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
        01.05.2019 Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf)
        01.05.2019 Návrh statutárního orgánu - rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty (pdf)
        14.02.2019 Sdělení klíčových informací - IA třídy A (pdf)
        31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
        30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
        28.06.2018 Zápis z valné hromady (pdf)
        14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
        15.03.2018 Informace o nové emisi akcií (pdf)
        31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
        20.12.2017 Notářský zápis - rozhodnutí valné hromady (pdf)
        30.04.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
        08.09.2016 Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf)
        • Informace pro investory

         Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.        Korporátní informace

        K datu Dokument
        • Informace pro investory
         Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení        Korporátní informace

        K datu Dokument
        • Informace pro investory
         Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
        • Členové výboru pro audit
         Seznam členů výboru pro audit:
         • Předseda výboru pro audit
          Ing. Vít Vařeka
          nar. 14.1.1963
          bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

         • Člen výboru pro audit
          Ing. Michal Bečvář
          nar. 17.1.1980
          bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4

         • Člen výboru pro audit
          Ing. Petr Janoušek
          nar. 22.2.1973
          bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno         Korporátní informace

         K datu Dokument
         25.09.2020 Informace o snížení emise akcií (pdf)
         31.07.2020 Zápis z valné hromady (pdf)
         27.07.2020 Informace o snížení počtu akcií Emitenta přijatých k obchodování na BCPP (pdf)
         30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
         31.12.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
         31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
         29.10.2019 Informace o snížení počtu akcií (pdf)
         01.10.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
         01.10.2019 Politika odměňování (pdf)
         06.08.2019 Informace o snížení počtu akcií (pdf)
         30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
         07.06.2019 Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
         31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
         14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
         23.06.2017 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
         • Informace pro investory
          Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
          NAV
          Datum Hodnota Poznámka
          31.07.2020 953,333 Kč/akcie bez auditu
          31.03.2020 959,268 Kč/akcie bez auditu
          31.12.2019 936,3188 CZK po auditu
          30.06.2019 913,097 CZK před auditem
          31.12.2018 912,183 CZK po auditu
          30.06.2018 898,067 CZK po auditu
          18.06.2018 870,035 CZK po auditu
          31.12.2017 1 000,000 CZK po auditu
          11.10.2017 1 000,000 CZK po auditu
          30.09.2017 993,273 CZK po auditu
          04.07.2017 1 000,000 CZK po auditu         Korporátní informace

         K datu Dokument
         14.10.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
         30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
         31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
         30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
         31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
         05.09.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
         30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
         (pdf)
         • Informace pro investory
          Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení         Korporátní informace

         K datu Dokument
         21.06.2021 Sdělení klíčových informací (pdf)
         20.05.2020 Sdělení klíčových informací (pdf)
         21.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
         31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
         31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
         31.12.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)
         • Informace pro investory
          Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení         Korporátní informace

         K datu Dokument
         21.06.2021 Sdělení klíčových informací (pdf)
         20.05.2020 Sdělení klíčových informací (pdf)
         21.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
         31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
         31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
         31.12.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)
         • Informace pro investory
          Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
          NAV
          Datum Hodnota Poznámka
          31.12.2020 9 157,160 Kč/akcie po auditu
          31.12.2019 7 005,405 Kč/akcie bez auditu
          31.12.2018 6 195,734 Kč/akcie po auditu
          30.6.2017 5 052,571 Kč/akcie bez auditu
          31.12.2016 3 213,248 Kč/akcie bez auditu
          30.9.2016 3 119,934 Kč/akcie bez auditu
          30.6.2016 3 033,345 Kč/akcie bez auditu
          31.3.2016 2 978,148 Kč/akcie bez auditu
          31.12.2015 2 908,573 Kč/akcie po auditu
          6.12.2015 2 976 Kč/akcie bez auditu
         • Členové výboru pro audit
          Seznam členů výboru pro audit:
          • Předseda výboru pro audit
           Ing. Vít Vařeka
           nar. 14.1.1963
           bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

          • Člen výboru pro audit
           Ing. Michal Bečvář
           nar. 17.1.1980
           bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4

          • Člen výboru pro audit
           Ing. Petr Janoušek
           nar. 22.2.1973
           bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno          Korporátní informace

          K datu Dokument
          08.09.2021 Aktualizace sdělení klíčových informací - IA třídy A (pdf)
          31.12.2020 Zpráva o odměňování (pdf)
          31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
          16.12.2020 NZ-868-2020 (pdf)
          19.08.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací - IA třídy A (pdf)
          10.08.2020 Zápis z valné hromady (pdf)
          08.07.2020 Pozvánka na valnou hromadu (pdf)
          30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
          31.12.2019 Výroční zpráva k 31. 12. 2019 (pdf)
          31.12.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
          01.10.2019 Politika odměňování (pdf)
          17.09.2019 Statut fondu (pdf)
          01.07.2019 Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
          01.07.2019 Výroční zpráva k 1.7. 2019 (pdf)
          01.07.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
          30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
          27.06.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
          31.12.2018 Zpráva o odměňování (pdf)
          31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
          30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
          29.06.2018 Zápis z valné hromady (pdf)
          14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
          31.12.2017 Výroční zpráva 2017 + Doplnění k VZ (pdf)
          30.06.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
          30.03.2017 NZ 1378/2017 (pdf)
          24.02.2017 Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
          31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
          30.06.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
          30.06.2016 Pololetní zpráva 2016 (pdf)
          31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
          31.03.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)          Korporátní informace

          K datu Dokument
          14.08.2019 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)          Korporátní informace

          K datu Dokument
          10.03.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třídy B (pdf)
          10.03.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf)
          10.03.2021 Aktualizace sdělení klíčových informací - IA třídy A (pdf)
          10.03.2021 Aktualizace sdělení klíčových informací - IA třídy B (pdf)
          • Informace pro investory
           Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení          Korporátní informace

          K datu Dokument
          14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
          • Informace pro investory
           Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení          Korporátní informace

          K datu Dokument
          31.08.2021 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf)
          17.08.2020 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf)
          01.01.2020 Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf)
          • Informace pro investory
           Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
          • Členové výboru pro audit
           Vážení akcionáři, dovolujeme si Vás touto cestou informovat o skutečnosti, že s účinky od 25. 2. 2020 se AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, stala obhospodařovatelem a tedy i statutárním ředitelem Fondu          Korporátní informace

          K datu Dokument
          26.05.2021 Statut fondu (pdf)
          15.04.2021 Sdělení klíčových informací třída B (pdf)
          15.04.2021 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
          14.04.2021 Sdělení klíčových informací třída C (pdf)
          13.07.2020 Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf)
          13.07.2020 Výzva k úpisu investičních akcií třídy C (pdf)
          13.07.2020 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
          05.06.2020 Oznámení o zrušení pozastavení vydávání a odkupu IA (pdf)
          29.04.2020 Oznámení o pozastavení vydávání a odkupu IA (pdf)
          14.04.2020 Sdělení klíčových informací třída C (pdf)
          14.04.2020 Sdělení klíčových informací třída B (pdf)
          14.04.2020 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
          31.03.2020 Pozvánka na valnou hromadu per rollam (pdf)
          25.02.2020 Informační memorandum GDPR (pdf)
          • Informace pro investory
           Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení          Korporátní informace

          K datu Dokument
          03.05.2021 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
          27.04.2021 Statut podílového fondu (pdf)
          • Informace pro investory
           Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení          Korporátní informace

          K datu Dokument
          • Informace pro investory
           Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení          Korporátní informace

          K datu Dokument
          • Informace pro investory
           Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

           NAV
           Datum Hodnota Poznámka
           31.12.2020 30 358,078 Kč/akcie po auditu
           31.12.2019 27 348,227 Kč/akcie po auditu
           31.12.2018 29 627,875 Kč/akcie po auditu
           30.06.2018 26 517,449 Kč/akcie bez auditu
           30.6.2017 21 888,110 Kč/akcie bez auditu
           31.12.2016 22 409,931 Kč/akcie bez auditu
           30.9.2016 18 581,622 Kč/akcie bez auditu
           30.6.2016 18 008,768 Kč/akcie bez auditu
           31.3.2016 18 382,372 Kč/akcie bez auditu
           31.12.2015 18 139,856 Kč/akcie po auditu
           30.12.2015 16 219 Kč/akcie bez auditu

          • Členové výboru pro audit
           Členové výboru pro audit jsou Ing.Dagmar Kulišová, Ing. Taána Cieslarová, Gabriela Kropová.          Korporátní informace

          K datu Dokument
          01.01.2021 Aktualizace sdělení klíčových informací - tř. C (pdf)
          01.01.2021 Aktualizace sdělení klíčových informací - tř. B (pdf)
          01.01.2021 Aktualizace sdělení klíčových informací - tř. A (pdf)
          31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
          15.12.2020 Statut fondu (pdf)
          30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
          31.12.2019 Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
          31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
          30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
          31.12.2018 Výroční zpráva 2018 + doplnění (pdf)
          31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
          30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
          21.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
          26.04.2018 Oznámení emitenta (pdf)
          31.12.2017 Výroční zpráva 2017 + Doplnění k Výroční zprávě (pdf)
          06.12.2017 Oznámení emitenta (pdf)
          06.12.2017 Notářský zápis (pdf)
          26.10.2017 Výzva k úpisu investičních akcií třídy B (pdf)
          25.10.2017 Oznámení emitenta (pdf)
          09.10.2017 Zápis z valné hromady (pdf)
          30.06.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
          31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
          30.06.2016 Pololetní zpráva 2016 (pdf)
          20.06.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
          31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
          30.12.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)
          • Informace pro investory

           Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.          Korporátní informace

          K datu Dokument
          • Informace pro investory
           Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení          Korporátní informace

          K datu Dokument
          11.08.2021 Výzva k úpisu investičních akcií tř. D (pdf)
          11.08.2021 Výzva k úpisu investičních akcií tř. C (pdf)
          11.08.2021 Výzva k úpisu investičních akcií tř. B (pdf)
          11.08.2021 Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf)
          • Informace pro investory
           Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
          • Členové výboru pro audit
           Vstup do likvidace k 2.9.2020.          Korporátní informace

          K datu Dokument
          12.08.2019 Sdělení klíčových informací (pdf)
          • Informace pro investory
           Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení          Korporátní informace

          K datu Dokument
          22.09.2020 Sdělení klíčových informací - Podílové listy Z (pdf)
          22.09.2020 Sdělení klíčových informací - Podílové listy A (pdf)
          01.04.2019 Sdělení klíčových informací (pdf)
          • Informace pro investory
           html: Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení          Korporátní informace

          K datu Dokument
          • Informace pro investory
           html: Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení          Korporátní informace

          K datu Dokument
          01.08.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf)
          01.08.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
          01.08.2021 Sdělení klíčových informací třída B (pdf)
          01.08.2021 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
          • Informace pro investory
           html: Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení          Korporátní informace

          K datu Dokument
          24.05.2021 Sdělení klíčových informací třída B (pdf)
          24.05.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf)
          03.05.2021 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
          03.05.2021 Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf)
          • Informace pro investory
           Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení          Korporátní informace

          K datu Dokument
          • Informace pro investory
           Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení          Korporátní informace

          K datu Dokument
          09.09.2021 Výzva k úpisu investičních akcií tř. Z (pdf)
          09.09.2021 Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf)
          09.09.2021 Sdělení klíčových informací (pdf)
          • Informace pro investory
           Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení          Korporátní informace

          K datu Dokument
          08.01.2019 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
          • Informace pro investory
           Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení          Korporátní informace

          K datu Dokument
          31.12.2020 Zpráva o politice výkonu hlasovacích práv (pdf)
          27.07.2020 Sdělení klíčových informací třída Z (pdf)
          27.07.2020 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
          07.02.2019 Sdělení klíčových informací – IA třídy A (pdf)
          • Informace pro investory

           Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.          Korporátní informace

          K datu Dokument
          • Informace pro investory
           Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
          • Členové výboru pro audit
           Seznam členů výboru pro audit:
           • Předseda výboru pro audit
            Ing. Vít Vařeka
            nar. 14.1.1963
            bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

           • Člen výboru pro audit
            Ing. Michal Bečvář
            nar. 17.1.1980
            bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4

           • Člen výboru pro audit
            Ing. Petr Janoušek
            nar. 22.2.1973
            bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno           Korporátní informace

           K datu Dokument
           23.09.2020 Informace o snížení emise akcií (pdf)
           31.07.2020 Zápis z valné hromady (pdf)
           30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
           14.01.2020 Významná transakce (pdf)
           31.12.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
           31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
           27.11.2019 Významná transakce (pdf)
           09.10.2019 Významná transakce (pdf)
           01.10.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
           01.10.2019 Politika odměňování (pdf)
           06.08.2019 Informace o snížení počtu akcií (pdf)
           30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
           27.05.2019 Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
           31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
           14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
           • Informace pro investory
            Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

            NAV
            Datum Hodnota Poznámka
            30.06.2020 1 064,480 Kč/akcie bez auditu
            31.12.2019 1 002,567 Kč/akcie po auditu
            30.06.2019 1 001,768 Kč/akcie bez auditu
            31.12.2018 989,013 Kč/akcie po auditu
            30.06.2018 928,608 Kč/akcie bez auditu
            18.06.2018 901,068 Kč/akcie bez auditu
            31.12.2017 901,068 Kč/akcie po auditu
            08.11.2017 1 000,000 Kč/akcie bez auditu
            09.10.2017 1 000,000 Kč/akcie bez auditu
            30.09.2017 993,4467 Kč/akcie bez auditu
            03.07.2017 1 000,000 Kč/akcie bez auditu           Korporátní informace

           K datu Dokument
           14.10.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
           30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
           31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
           30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
           29.05.2019 Informace o nové emisi akcií (pdf)
           31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
           08.10.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
           (pdf)
           • Informace pro investory
            Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení           Korporátní informace

           K datu Dokument
           14.10.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
           31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
           28.11.2019 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
           31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
           08.10.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
           (pdf)
           • Informace pro investory
            Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení           Korporátní informace

           K datu Dokument
           14.10.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
           31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
           31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
           08.10.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
           (pdf)
           AMISTA investiční společnost, a.s. sbírá na tomto webu cookies. To aby web fungoval správně, věděli jsme, jak se vám líbí a mohli se vám na internetu připomenout.