Povinné informace

Povinné informace
 • Informace pro investory
  Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníKorporátní informace

K datu Dokument
11.04.2024 Statut fondu (pdf)
01.01.2023 Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf)
01.01.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
14.12.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
 • Informace pro investory
  Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníKorporátní informace

K datu Dokument
11.04.2024 Statut fondu (pdf)
31.12.2022 Výroční zpráva (pdf)
27.04.2022 Informační memorandum (pdf)
 • Informace pro investory
  Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníKorporátní informace

K datu Dokument
13.11.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
31.12.2022 Výroční zpráva (pdf)
31.05.2022 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
31.05.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
23.05.2022 Statut podfondu (pdf)
 • Informace pro investory
  Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníKorporátní informace

K datu Dokument
11.04.2024 Statut fondu (pdf)
03.05.2023 Sdělení klíčových informací (pdf)
25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
 • Informace pro investory

  Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.

  Zveřejňované korporátní dokumenty dle Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Najdete http://www.amista.cz/altscv.Korporátní informace

K datu Dokument
11.04.2024 Statut fondu (pdf)
31.12.2023 Výroční zpráva (pdf)
31.12.2022 Výroční zpráva (pdf)
01.10.2019 Politika výkonu hlasovacích práv (pdf)
25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)Korporátní informace

K datu Dokument
05.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf)
05.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
31.12.2023 Výroční zpráva (pdf)
31.12.2022 Výroční zpráva (pdf)
30.09.2020 Zpráva o politice výkonu hlasovacích práv (pdf)
01.12.2019 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
29.12.2017 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
 • Informace pro investory
  Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníKorporátní informace

K datu Dokument
11.04.2024 Statut fondu (pdf)
15.03.2023 Sdělení klíčových informací (pdf)
25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
 • Informace pro investory
  Informace pro investory fondu jsoul k dispozici po přihlášení
  Datum Hodnota Poznámka
  31.12.2023 3,7123 Kč/akcie po auditu
  31.12.2022 2,9038 Kč/akcie po auditu
  31.12.2021 2,8688 Kč/akcie po auditu
  31.12.2020 2,691 Kč/akcie po auditu
  31.12.2019 2,064 Kč/akcie po auditu
  31.12.2018 ,980 Kč/akcie po auditu
 • Členové výboru pro audit
  Seznam členů výboru pro audit:
  • Předseda výboru pro audit
   Ing. Vít Vařeka
   nar. 14.1.1963
   bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

  • Člen výboru pro audit
   Mgr. Pavel Bareš
   nar. 23.9.1977
   bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno

  • Člen výboru pro audit
   Ing. Petr Janoušek
   nar. 22.2.1973
   bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno  Korporátní informace

  K datu Dokument
  01.05.2024 Politika odměňování (pdf)
  11.04.2024 Statut fondu (pdf)
  31.12.2023 Výroční zpráva 2023 - neoficiální verze (pdf)
  31.12.2023 Výroční zpráva 2023 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
  28.11.2023 Informace o transakci (pdf)
  10.08.2023 Sdělení klíčových informací (pdf)
  30.06.2023 Pololetní finanční zpráva 2023 (pdf)
  31.12.2022 Výroční zpráva 2022 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
  31.12.2022 Výroční zpráva 2022 - neoficiální verze (pdf)
  24.11.2022 Informace o transakci (pdf)
  30.06.2022 Pololetní finanční zpráva 2022 (pdf)
  29.06.2022 Zápis z valné hromady (pdf)
  31.12.2021 Zpráva o odměňování (pdf)
  31.12.2021 Výroční zpráva 2021 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
  31.12.2021 Výroční zpráva 2021 - neoficiální verze (pdf)
  30.06.2021 Pololetní zpráva 2021 (pdf)
  21.06.2021 Zápis z valné hromady (pdf)
  19.03.2021 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
  31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
  31.12.2020 Zpráva o odměňování (pdf)
  31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
  29.12.2020 Změna stanov NZ 382-2020 (pdf)
  29.12.2020 Zápis z valné hromady (pdf)
  30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
  15.06.2020 Zápis z valné hromady (pdf)
  31.12.2019 Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
  31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
  31.12.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
  05.12.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
  31.12.2018 Vyroční zpráva 2018 (pdf)
  25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
  • Informace pro investory
   Informace pro investory fondu jsoul k dispozici po přihlášení  Korporátní informace

  K datu Dokument
  11.04.2024 Statut fondu (pdf)
  31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
  09.06.2023 Sdělení klíčových informací třída B (pdf)
  09.06.2023 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
  09.06.2023 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
  09.06.2023 Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
  • Informace pro investory
   Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zde

   Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení  Korporátní informace

  K datu Dokument
  22.09.2023 Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií (pdf)
  25.05.2018 Informační memorandum (pdf)
  • Informace pro investory
   Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zde

   Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení  Korporátní informace

  K datu Dokument
  01.03.2023 Sdělení klíčových informací (pdf)
  • Informace pro investory
   Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zde

   Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení  Korporátní informace

  K datu Dokument
  01.03.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
  • Informace pro investory
   Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zde

   Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení  Korporátní informace

  K datu Dokument
  01.03.2023 Sdělení klíčových informací (pdf)
  • Informace pro investory
   Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení  Korporátní informace

  K datu Dokument
  01.08.2023 Sdělení klíčových informací (pdf)
  02.09.2021 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
  01.08.2021 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
  • Informace pro investory
   Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení  Korporátní informace

  K datu Dokument
  01.08.2023 Sdělení klíčových informací (pdf)
  01.01.2023 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
  • Informace pro investory
   Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení  Korporátní informace

  K datu Dokument
  15.05.2024 Výzva k úpisu investičních akcií - třída Z (pdf)
  15.05.2024 Výzva k úpisu investičních akcií - třída B (pdf)
  15.05.2024 Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf)
  11.04.2024 Statut fondu (pdf)
  19.10.2023 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
  19.10.2023 Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
  • Informace pro investory
   Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení  Korporátní informace

  K datu Dokument
  11.04.2024 Statut fondu (pdf)
  31.03.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
  23.12.2021 Pololetní zpráva 2021 (pdf)
  20.12.2021 Zápis z valné hromady (pdf)
  07.09.2021 Zápis z valné hromady (pdf)
  31.03.2021 Výroční zpráva 2020 (xhtml) (pdf)
  31.03.2021 Výroční zpráva 2021 - neoficiální verze (pdf)
  30.09.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
  18.09.2020 Zápis z valné hromady (pdf)
  31.03.2020 Zpráva o odměňování (pdf)
  31.03.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
  07.10.2019 Informace o nové emisi akcií (pdf)
  01.10.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
  01.10.2019 Politika odměňování (pdf)
  30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
  25.06.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
  18.06.2019 Informace o nové emisi akcií (pdf)
  20.05.2019 Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
  31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
  20.12.2018 Informace o nové emisi akcií (pdf)
  25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
  01.04.2018 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
  31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
  • Informace pro investory
   Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení  Korporátní informace

  K datu Dokument
  31.03.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
  30.09.2022 Oznámení investorům (pdf)
  30.09.2022 Statut podfondu (pdf)
  31.12.2021 Rozhodnutí o delistaci (pdf)
  23.12.2021 Pololetní zpráva 2021 (pdf)
  14.06.2021 Informace o významných transakcích se spřízněnými osobami (pdf)
  31.03.2021 Výroční zpráva 2021 (pdf)
  30.09.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
  29.09.2020 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf)
  31.03.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
  16.12.2019 Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
  30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
  02.01.2019 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
  31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
  13.08.2018 Informace o nové emisi akcií (pdf)
  30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
  03.11.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
  • Informace pro investory
   Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
   NAV
   Datum Hodnota Poznámka
   31.12.2023 109 282,500 Kč/akcie po auditu
   31.06.2023 111 649,1640 Kč/akcie před auditem
   31.12.2022 110 201,9797 Kč/akcie po auditu
   31.12.2021 108 012,0892 Kč/akcie po auditu
   31.12.2020 65 498,683 Kč/akcie po auditu
   31.12.2019 57 255,756 Kč/akcie po auditu
   31.12.2018 49 465,999 Kč/akcie po auditu
   31.12.2017 43 493,248 Kč/akcie po auditu
   30.6.2017 40 523,166 Kč/akcie bez auditu
   31.12.2016 11 512,186 Kč/akcie bez auditu
   30.9.2016 10 549,207 Kč/akcie bez auditu
   30.6.2016 10 317,750 Kč/akcie bez auditu
   31.3.2016 10 201,190 Kč/akcie bez auditu
   31.12.2015 9 956 355,333 Kč/akcie po auditu
   8 273,5575 Kč/akcie bez auditu
  • Členové výboru pro audit
   Seznam členů výboru pro audit:
   • Předseda výboru pro audit
    Ing. Vít Vařeka
    nar. 14.1.1963
    bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

   • Člen výboru pro audit
    Mgr. Pavel Bareš
    nar. 23.9.1977
    bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno

   • Člen výboru pro audit
    Ing. Petr Janoušek
    nar. 22.2.1973
    bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno   Korporátní informace

   K datu Dokument
   01.05.2024 Politika odměňování (pdf)
   11.04.2024 Statut fondu (pdf)
   31.12.2023 Výroční zpráva 2023 - neoficiální verze (pdf)
   31.12.2023 Výroční zpráva 2023 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
   01.09.2023 Sdělení klíčových informací (pdf)
   30.06.2023 Pololetní finanční zpráva 2023 (pdf)
   08.06.2023 Vnitřní informace dle 125 ZPKT (pdf)
   03.05.2023 Vnitřní informace dle 125 ZPKT (pdf)
   31.12.2022 Výroční zpráva 2022 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
   31.12.2022 Výroční zpráva 2022 - neoficiální verze (pdf)
   31.12.2022 Výroční zpráva 2022 xhtml (pdf)
   10.08.2022 Zápis rozhodnutí představenstva (pdf)
   30.06.2022 Pololetní finanční zpráva 2022 (pdf)
   27.06.2022 Zápis z valné hromady (pdf)
   31.12.2021 Zpráva o odměňování (pdf)
   31.12.2021 Výroční zpráva 2021 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
   31.12.2021 Výroční zpráva 2021 - neoficiální verze (pdf)
   30.06.2021 Pololetní zpráva 2021 (pdf)
   29.06.2021 Zápis z valné hromady (pdf)
   31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
   31.12.2020 Zpráva o odměňování (pdf)
   30.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
   30.12.2020 NZ 1566/2020 (pdf)
   30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
   31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
   31.12.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
   12.12.2019 Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
   30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
   25.06.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
   31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
   30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
   29.06.2018 Zápis z valné hromady (pdf)
   25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
   31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
   30.06.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
   29.06.2017 Zápis z valné hromady (pdf)
   24.02.2017 Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
   31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
   30.06.2016 Pololetní zpráva 2016 (pdf)
   30.06.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
   13.05.2016 Mezitímní zpráva 2016 (pdf)
   • Informace pro investory
    Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
   • Členové výboru pro audit

    Fond nemá zřízen výbor pro audit, jeho funkci plní členové správní rady ve složení Ing. Petr Janoušek, Ing. Pavel Scholz.   Korporátní informace

   K datu Dokument
   11.04.2024 Statut fondu (pdf)
   28.06.2023 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
   07.06.2019 Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
   18.03.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
   18.03.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
   18.03.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
   25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
   31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
   30.08.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
   31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
   31.12.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)
   • Informace pro investory
    Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení   Korporátní informace

   K datu Dokument
   11.04.2024 Statut fondu (pdf)
   31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
   03.11.2023 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
   25.11.2022 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
   04.11.2022 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
   • Informace pro investory
    Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení   Korporátní informace

   K datu Dokument
   11.04.2024 Statut fondu (pdf)
   01.08.2023 Sdělení klíčových informací (pdf)
   25.06.2019 Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf)
   01.04.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
   01.04.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
   01.04.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
   25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
   01.09.2017 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
   • Informace pro investory
    Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení   Korporátní informace

   K datu Dokument
   01.01.2024 Statut fondu (pdf)
   19.10.2023 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)   Korporátní informace

   K datu Dokument
   26.04.2024 Statut podfondu (pdf)
   16.01.2024 Výzva k úpisu investičních akcií - PIA EUR (pdf)
   16.01.2024 Výzva k úpisu investičních akcií - PIA CZK (pdf)
   16.01.2024 Výzva k úpisu investičních akcií - HIA EUR (pdf)
   16.01.2024 Výzva k úpisu investičních akcií - HIA CZK (pdf)
   15.01.2024 Sdělení klíčových informací PIA EUR (pdf)
   15.01.2024 Sdělení klíčových informací PIA CZK (pdf)
   15.01.2024 Sdělení klíčových informací HIA EUR (pdf)
   15.01.2024 Sdělení klíčových informací HIA CZK (pdf)
   • Informace pro investory
    Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení   Korporátní informace

   K datu Dokument
   01.03.2024 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
   01.03.2024 Statut fondu (pdf)
   • Informace pro investory
    Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení   Korporátní informace

   K datu Dokument
   01.03.2024 Statut podfondu (pdf)
   • Informace pro investory

    Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení   Korporátní informace

   K datu Dokument
   11.04.2024 Statut fondu (pdf)
   18.10.2023 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
   • Informace pro investory

    Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení   Korporátní informace

   K datu Dokument
   21.02.2024 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
   21.02.2024 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
   01.01.2024 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
   08.11.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf)
   08.11.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
   08.11.2023 Statut podfondu (pdf)
   • Informace pro investory
    Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
    NAV
    Datum Hodnota Poznámka
    31.12.2023 363,6143 Kč/akcie po auditu
    31.12.2022 374,8281 Kč/akcie po auditu
    31.12.2021 319,164 Kč/akcie po auditu
    31.12.2020 324,9377 Kč/akcie po auditu
    31.12.2019 347,685 Kč/akcie po auditu
    30.6.2019 339,519 Kč/akcie bez auditu
    31.5.2019 374,740 Kč/akcie bez auditu
    30.4.2019 370,656 Kč/akcie bez auditu
    31.3.2019 365,5398 Kč/akcie bez auditu
    28.2.2019 361,776 Kč/akcie bez auditu
    31.1.2019 359,380 Kč/akcie bez auditu
    31.12.2018 358,814 Kč/akcie po auditu
    30.11.2018 380,044 Kč/akcie bez auditu
    31.10.2018 380,694 Kč/akcie bez auditu
    30.9.2018 378,7389 Kč/akcie bez auditu
    31.8.2018 375,786 Kč/akcie bez auditu
    31.7.2018 375,145 Kč/akcie bez auditu
    30.6.2018 370,614 Kč/akcie bez auditu
    31.5.2018 400,799 Kč/akcie bez auditu
    30.4.2018 395,6596 Kč/akcie bez auditu
    29.3.2018 401,942 Kč/akcie bez auditu
    28.2.2018 399,598 Kč/akcie bez auditu
    31.1.2018 399,266 Kč/akcie bez auditu
   • Členové výboru pro audit
    Ostatní informační povinnosti Emitenta zde.   Korporátní informace

   K datu Dokument
   23.04.2024 Statut fondu (pdf)
   12.03.2024 Doplnění výroční zprávy 2022 - neoficiální verze (pdf)
   12.03.2024 Doplnění výroční zprávy 2022 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
   31.12.2023 Výroční zpráva 2023 - neoficiální verze (pdf)
   31.12.2023 Výroční zpráva 2023 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
   15.09.2023 Sdělení klíčových informací (pdf)
   30.06.2023 Pololetní finanční zpráva 2023 (pdf)
   31.12.2022 Výroční zpráva 2022 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
   31.12.2022 Výroční zpráva 2022 - neoficiální verze (pdf)
   30.06.2022 Pololetní finanční zpráva 2022 (pdf)
   31.12.2021 Výroční zpráva 2021 - neoficiální verze (pdf)
   30.06.2021 Pololetní zpráva 2021 (pdf)
   31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
   31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
   30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
   31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
   18.09.2019 Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
   30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
   31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
   30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
   25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
   31.12.2017 Doplnění Výroční zprávy 2017 (pdf)
   31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
   • Informace pro investory
    Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

    Informace, které společnost zveřejňuje podle zákona o obchodních korporacích, jsou uvedeny na http://nw.amista.cz/povinne-informace.html

    NAV
    Datum Hodnota Poznámka
    31.1.2024 67 001,9717 Kč/akcie před auditem
    31.12.2023 66 908,1679 Kč/akcie po auditu
    31.12.2022 44 995,939 Kč/akcie po auditu
    31.12.2021 36 732,7554 Kč/akcie po auditu
    31.12.2020 27 847,257 Kč/akcie po auditu
    31.12.2019 2 660 545,2593 Kč/akcie po auditu
    31.12.2018 1 980 740,869 Kč/akcie po auditu
    30.6.2018 899 625,764 Kč/akcie bez auditu
    31.12.2017 879 474,444 Kč/akcie po auditu
    30.6.2017 635 543,6042 Kč/akcie bez auditu
   • Členové výboru pro audit
    Seznam členů výboru pro audit:
    • Předseda výboru pro audit
     Ing. Vít Vařeka
     nar. 14.1.1963
     bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

    • Člen výboru pro audit
     Mgr. Pavel Bareš
     nar. 23.9.1977
     bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno

    • Člen výboru pro audit
     Ing. Petr Janoušek
     nar. 22.2.1973
     bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno    Korporátní informace

    K datu Dokument
    01.05.2024 Politika odměňování (pdf)
    11.04.2024 Statut fondu (pdf)
    31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (neoficiální verze) (pdf)
    31.12.2023 Výroční zpráva 2023 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
    30.06.2023 Pololetní finanční zpráva 2023 (pdf)
    03.05.2023 Vnitřní informace dle 125 ZPKT (pdf)
    10.01.2023 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf)
    31.12.2022 Zpráva o odměňování (pdf)
    31.12.2022 Výroční zpráva 2022 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
    31.12.2022 Výroční zpráva 2022 - neoficiální verze (pdf)
    30.06.2022 Pololetní finanční zpráva 2022 (pdf)
    31.12.2021 Zpráva o odměňování (pdf)
    31.12.2021 Výroční zpráva 2021 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
    31.12.2021 Výroční zpráva 2021 - neoficiální verze (pdf)
    31.12.2021 Zpráva o odměňování 2020 (pdf)
    30.06.2021 Pololetní zpráva 2021 (pdf)
    28.06.2021 Zápis z Valné hromady (pdf)
    12.01.2021 Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
    31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (xhtml) (pdf)
    31.12.2020 Výroční zpráva 2020 - neoficiální verze (pdf)
    30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
    29.06.2020 Informace o snížení emise akcií (pdf)
    25.06.2020 Zápis z valné hromady (pdf)
    31.12.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
    31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
    01.10.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
    30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
    28.06.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
    02.05.2019 Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf)
    31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
    30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
    25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
    18.05.2018 Pozvánka na valnou hromadu (pdf)
    31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
    30.06.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
    30.06.2017 Zápis z valné hromady (pdf)
    24.02.2017 Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
    31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
    • Informace pro investory
     Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení    Korporátní informace

    K datu Dokument
    11.04.2024 Statut fondu (pdf)
    29.12.2021 Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
    29.12.2021 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
    • Informace pro investory
     Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení    Korporátní informace

    K datu Dokument
    13.11.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
    01.04.2022 Odvolání výzvy k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
    23.02.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
    • Informace pro investory
     Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení    Korporátní informace

    K datu Dokument
    11.04.2024 Statut fondu (pdf)
    31.03.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
    12.04.2019 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)    Korporátní informace

    K datu Dokument
    22.05.2023 Výzva k úpisu investičních akcií B (pdf)
    05.04.2023 Statut podfondu (pdf)
    31.03.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
    15.03.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
    09.03.2023 Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf)
    09.03.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
    09.03.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
    03.06.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
    03.06.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)    Korporátní informace

    K datu Dokument
    31.03.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
    23.03.2023 Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf)
    23.03.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
    23.03.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
    30.09.2022 Oznámení investorům (pdf)
    30.09.2022 Statut podfondu (pdf)
    19.11.2020 Odvolání výzvy k úpisu investičních akcií - třída B (pdf)
    19.11.2020 Odvolání výzvy k úpisu investičních akcií - třída A (pdf)
    30.09.2020 Zpráva o politice výkonu hlasovacích práv (pdf)
    01.09.2020 Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf)
    01.09.2020 Výzva k úpisu investičních akcií - třída B (pdf)
    18.06.2019 Výzva k úpisu investičních akcií - třída Z (pdf)
    18.06.2019 Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf)    Korporátní informace

    K datu Dokument
    05.02.2024 Statut fondu (pdf)
    31.03.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
    24.01.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
    24.01.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
    16.09.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída I (pdf)
    16.09.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf)
    16.09.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
    16.09.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
    16.09.2022 Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf)
    16.09.2022 Sdělení klíčových informací - třída I (pdf)
    31.12.2021 Vyroční zpráva (pdf)
    16.06.2021 Doplnění výzvy k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
    16.06.2021 Doplnění výzvy k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
    03.06.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
    03.06.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
    • Informace pro investory
     Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zde

     Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení    Korporátní informace

    K datu Dokument
    29.06.2023 Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií (pdf)
    31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf)
    29.12.2022 Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií (pdf)
    01.10.2021 Informační memorandum (pdf)
    • Informace pro investory
     Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

     Informace, které společnost zveřejňuje podle zákona o obchodních korporacích, jsou uvedeny na https://www.ifis.cz/investori/    Korporátní informace

    K datu Dokument
    17.04.2024 Zpráva nezávislého auditora k ověřovací zakázce (pdf)
    10.03.2024 Sdělení klíčových informací (pdf)
    31.12.2023 Výroční zpráva 2023 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
    31.12.2023 Výroční zpráva 2023 - neoficiální verze (pdf)
    01.04.2023 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
    • Informace pro investory
     Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení    Korporátní informace

    K datu Dokument
    11.04.2024 Statut fondu (pdf)
    10.01.2024 Sdělení klíčových informací - třída C (pdf)
    10.01.2024 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
    10.01.2024 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
    31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
    31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf)
    31.12.2021 Výroční zpráva 2021 (pdf)
    31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
    25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
    • Informace pro investory
     Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení    Korporátní informace

    K datu Dokument
    11.04.2024 Statut fondu (pdf)
    04.08.2022 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
    25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
    • Informace pro investory
     Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
     NAV
     Datum Hodnota Poznámka
     31.12.2023 1 286,618 Kč/akcie po auditu
     30.06.2023 1 251,7218 Kč/akcie před auditem
     31.12.2022 1 213,7909 Kč/akcie po auditu
     31.12.2021 1 142,3914 Kč/akcie po auditu
     31.12.2020 1 109,1179 Kč/akcie po auditu
     31.12.2019 1 076,8135 Kč/akcie po auditu
     31.12.2018 1 045,450 Kč/akcie po auditu
     31.12.2017 1 015,000 Kč/akcie bez auditu
     30.6.2017 767 690,675 Kč/akcie bez auditu
     31.12.2016 334 517,584 Kč/akcie bez auditu
     30.9.2016 325 120,100 Kč/akcie bez auditu
     30.6.2016 284 062,290 Kč/akcie bez auditu
     31.3.2016 278 159,779 Kč/akcie bez auditu
     31.12.2015 272 330,568 Kč/akcie po auditu
     10.12.2015 244.655,798 Kč/akcie bez auditu
    • Členové výboru pro audit
     Seznam členů výboru pro audit:
     • Předseda výboru pro audit
      Ing. Vít Vařeka
      nar. 14.1.1963
      bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

     • Člen výboru pro audit
      Mgr. Pavel Bareš
      nar. 23.9.1977
      bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno

     • Člen výboru pro audit
      Ing. Petr Janoušek
      nar. 22.2.1973
      bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno     Korporátní informace

     K datu Dokument
     01.05.2024 Politika odměňování (pdf)
     31.12.2023 Výroční zpráva 2023 - neoficiální verze (pdf)
     31.12.2023 Výroční zpráva 2023 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
     10.11.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
     10.11.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
     30.06.2023 Pololetní finanční zpráva 2023 (pdf)
     31.12.2022 Zpráva o odměňování (pdf)
     31.12.2022 Výroční zpráva 2022 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
     31.12.2022 Výroční zpráva 2022 - neoficiální verze (pdf)
     01.12.2022 Statut fondu (pdf)
     30.06.2022 Pololetní finanční zpráva 2022 (pdf)
     31.12.2021 Výroční zpráva 2021 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
     31.12.2021 Výroční zpráva 2021 (pdf)
     30.06.2021 Pololetní zpráva 2021 (pdf)
     31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
     31.12.2020 Zpráva o odměňování 2020 (pdf)
     31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
     30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
     31.12.2019 Zpráva o odměňování 2019 (pdf)
     31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
     12.12.2019 Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
     30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
     30.05.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
     31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
     30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
     25.06.2018 Zápis z valné hromady (pdf)
     25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
     31.12.2017 Výroční zpráva 2017 + Doplnění k VZ (pdf)
     31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
     14.12.2017 Oznámení emitenta (pdf)
     13.12.2017 Notářský zápis (pdf)
     30.06.2017 Zápis z valné hromady (pdf)
     30.06.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
     30.06.2017 Oznámení emitenta (pdf)
     31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
     21.12.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
     30.06.2016 Pololetní zpráva 2016 (pdf)
     20.04.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
     31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
     31.08.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)
     • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení     Korporátní informace

     K datu Dokument
     31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
     31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf)
     25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
     • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení     Korporátní informace

     K datu Dokument
     31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
     25.10.2023 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf)
     31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf)
     • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení     Korporátní informace

     K datu Dokument
     31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
     31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf)
     27.03.2018 Výzva k úpisu investičních akcií B (pdf)
     • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení     Korporátní informace

     K datu Dokument
     31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
     25.10.2023 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie C (pdf)
     31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf)
     04.01.2022 Výzva k úpisu investičních akcií C (pdf)
     • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení     Korporátní informace

     K datu Dokument
     31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
     • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení     Korporátní informace

     K datu Dokument
     11.04.2024 Statut fondu (pdf)
     31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
     31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf)
     19.10.2020 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)     Korporátní informace

     K datu Dokument
     04.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf)
     04.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída D (pdf)
     04.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída C (pdf)
     04.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
     04.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
     31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
     31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf)
     01.05.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída D (pdf)
     01.03.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
     29.12.2020 Výzva k úpisu investičních akcií - třída C (pdf)     Korporátní informace

     K datu Dokument
     11.04.2024 Statut fondu (pdf)
     21.06.2023 Výzva k úpisu investičních akcií tř. Z (pdf)
     26.01.2023 Prohlášení k PRIIPs KID (pdf)
     04.01.2023 Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf)
     22.12.2022 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
     • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení     Korporátní informace

     K datu Dokument
     11.04.2024 Statut fondu (pdf)
     28.03.2024 Výzva k úpisu investičních akcií tř. Z (pdf)
     28.03.2024 Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf)
     26.02.2024 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
     • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení     Korporátní informace

     K datu Dokument
     11.04.2024 Statut fondu (pdf)
     19.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída C (pdf)
     19.03.2024 Výzva k úpisu investičních akcií třída C (pdf)
     10.11.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
     10.11.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
     17.10.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
     15.06.2023 Výzva k úpisu investičních akcií - třída B (pdf)
     31.12.2022 Výroční zpráva (pdf)
     25.10.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
     01.04.2022 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
     • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení     Korporátní informace

     K datu Dokument
     11.04.2024 Statut fondu (pdf)
     31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
     19.09.2023 Ukončení soudního sporu se společností Venator (pdf)
     31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf)
     20.05.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
     20.05.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
     20.05.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf)
     20.05.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída Y (pdf)
     19.05.2022 Sdělení klíčových informací (pdf)
     06.05.2022 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)     Korporátní informace

     K datu Dokument
     01.01.2024 Statut fondu (pdf)
     26.05.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
     14.11.2022 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
     14.01.2022 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
     • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení     Korporátní informace

     K datu Dokument
     11.04.2024 Statut fondu (pdf)
     15.06.2023 Sdělení klíčových informací - investiční akcie třída EUR I (pdf)
     15.06.2023 Sdělení klíčových informací - investiční akcie třída CZK I (pdf)
     01.10.2021 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
     • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení     Korporátní informace

     K datu Dokument
     29.05.2024 Pozvánka na valnou hromadu (pdf)
     11.04.2024 Statut fondu (pdf)
     31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
     31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf)
     01.10.2021 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)     Korporátní informace

     K datu Dokument
     29.01.2024 Statut fondu (pdf)
     31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
     06.11.2023 Sdělení klíčových informací třída IAA EUR (pdf)
     06.11.2023 Sdělení klíčových informací třída IAA CZK (pdf)
     31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf)
     08.08.2022 Pozvánka na valnou hromadu (pdf)
     22.07.2022 Oznámení investorům (pdf)
     30.06.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída IAA EUR (pdf)
     30.06.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída IAA CZK (pdf)
     31.12.2021 Výroční zpráva 2021 (pdf)
     • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení     Korporátní informace

     K datu Dokument
     11.04.2024 Statut fondu (pdf)
     31.03.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
     31.05.2019 Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
     31.05.2019 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)     Korporátní informace

     K datu Dokument
     30.11.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
     31.03.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
     01.12.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
     21.07.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
     31.03.2022 Výroční zpráva 2021/2022 (pdf)
     03.02.2020 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
     • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

      Aktuální výše fondového kapitálu J&T Wine Fund otevřený podílový fond je: 135 205 840,- Kč     Korporátní informace

     K datu Dokument
     11.04.2024 Statut fondu (pdf)
     17.05.2023 Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf)
     17.05.2023 Sdělení klíčových informací - třída Y (pdf)
     17.05.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
     17.05.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
     21.12.2022 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
     • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení     Korporátní informace

     K datu Dokument
     11.04.2024 Statut fondu (pdf)
     22.09.2022 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
     • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení     Korporátní informace

     K datu Dokument
     04.09.2023 Statut podfondu (pdf)
     08.06.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
     26.10.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
     • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
      NAV
      Datum Hodnota Poznámka
      31.12.2023 72 310,6353 Kč/akcie po auditu
      31.12.2022 64 916,6162 Kč/akcie po auditu
      31.12.2021 60 374,9492 Kč/akcie po auditu
      31.12.2020 54 072,729 Kč/akcie po auditu
      31.12.2019 49 341,540 Kč/akcie po auditu
      31.12.2018 45 422,155 Kč/akcie po auditu
      30.6.2018 41 552,370 Kč/akcie bez auditu
      31.12.2017 39 103,2959 Kč/akcie po auditu
      30.6.2017 36 898,616 Kč/akcie bez auditu
      31.12.2016 35 632,863 Kč/akcie bez auditu
      30.9.2016 33 105,464 Kč/akcie bez auditu
      30.6.2016 31 995,950 Kč/akcie bez auditu
      1.2.2016 32 989 Kč/akcie bez auditu
     • Členové výboru pro audit
      Seznam členů výboru pro audit:
      • Předseda výboru pro audit
       Ing. Vít Vařeka
       nar. 14.1.1963
       bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

      • Člen výboru pro audit
       Mgr. Pavel Bareš
       nar. 23.9.1977
       bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno

      • Člen výboru pro audit
       Ing. Petr Janoušek
       nar. 22.2.1973
       bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno      Korporátní informace

      K datu Dokument
      31.12.2023 Výroční zpráva 2023 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
      31.12.2023 Výroční zpráva 2023 - neoficiální verze (pdf)
      31.12.2022 Výroční zpráva 2022 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
      31.12.2022 Výroční zpráva 2022 - neoficiální verze (pdf)
      30.06.2022 Pololetní finanční zpráva 2022 (pdf)
      31.12.2021 Výroční zpráva 2021 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
      31.12.2021 Výroční zpráva 2021 - neoficiální verze (pdf)
      01.05.2021 Sdělení klíčových informací (pdf)
      01.05.2021 Statut fondu (pdf)
      31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
      31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
      30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
      31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
      05.12.2019 Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
      30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
      17.06.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
      31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
      30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
      25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
      31.12.2017 Výroční zpráva 2017 + Doplnění k VZ (pdf)
      31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
      30.06.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
      31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
      30.06.2016 Pololetní zpráva 2016 (pdf)
      13.05.2016 Mezitímní zpráva 2016 (pdf)
      27.04.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
      31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
      • Informace pro investory
       Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení      Korporátní informace

      K datu Dokument
      01.01.2024 Statut fondu (pdf)
      30.09.2022 Výroční zpráva (pdf)
      14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)      Korporátní informace

      K datu Dokument
      11.04.2024 Statut fondu (pdf)
      30.09.2022 Výroční zpráva (pdf)
      04.08.2022 Sdělení klíčových informací (pdf)
      30.09.2021 Výroční zpráva (pdf)
      02.01.2019 Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf)
      • Informace pro investory

       Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

       NAV
       Datum Hodnota Poznámka
       31.12.2023 1,4681 Kč/akcie po auditu
       31.12.2022 1,1225 Kč/akcie po auditu
       31.12.2021 1,063 Kč/akcie po auditu
       31.12.2020 1 077,887 Kč/akcie po auditu
       31.12.2019 995,491 Kč/akcie po auditu
       31.12.2018 1 056,157 Kč/akcie po auditu
       31.12.2017 1 016,952 Kč/akcie bez auditu
       19.12.2017 954,810 Kč/akcie bez auditu
       31.8.2017 1 587,953 Kč/akcie bez auditu
       30.6.2017 782,676 Kč/akcie bez auditu
       31.12.2016 985,084 Kč/akcie bez auditu
       30.9.2016 1 000,000 Kč/akcie bez auditu
      • Členové výboru pro audit
       Seznam členů výboru pro audit:
       • Předseda výboru pro audit
        Ing. Vít Vařeka
        nar. 14.1.1963
        bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

       • Člen výboru pro audit
        Mgr. Pavel Bareš
        nar. 23.9.1977
        bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno

       • Člen výboru pro audit
        Ing. Petr Janoušek
        nar. 22.2.1973
        bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno       Korporátní informace

       K datu Dokument
       01.05.2024 Politika odměňování (pdf)
       11.04.2024 Statut fondu (pdf)
       14.03.2024 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
       31.12.2023 Výroční zpráva 2023 - neoficiální verze (pdf)
       31.12.2023 Výroční zpráva 2023 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
       26.09.2023 Pololetní zpráva 2023 (pdf)
       31.12.2022 Zpráva o odměňování (pdf)
       31.12.2022 Výroční zpráva 2022 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
       31.12.2022 Výroční zpráva 2022 - neoficiální verze (pdf)
       30.06.2022 Pololetní finanční zpráva 2022 (pdf)
       31.12.2021 Zpráva o odměňování (pdf)
       31.12.2021 Výroční zpráva 2021 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
       31.12.2021 Výroční zpráva 2021 - neoficiální verze (pdf)
       30.06.2021 Pololetní zpráva 2021 (pdf)
       08.06.2021 Zápis z valné hromady (pdf)
       25.05.2021 Zpráva o odměňování 2020 (pdf)
       31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
       31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
       02.12.2020 Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
       30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
       25.06.2020 Zápis z valné hromady (pdf)
       31.12.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
       31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
       01.10.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
       13.08.2019 Informace o nové emisi akcií (pdf)
       01.07.2019 Notářský zápis - rozhodnutí valné hromady (pdf)
       30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
       28.06.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
       01.05.2019 Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf)
       01.05.2019 Návrh statutárního orgánu - rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty (pdf)
       31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
       30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
       28.06.2018 Zápis z valné hromady (pdf)
       25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
       15.03.2018 Informace o nové emisi akcií (pdf)
       31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
       20.12.2017 Notářský zápis - rozhodnutí valné hromady (pdf)
       30.04.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
       08.09.2016 Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf)
       • Informace pro investory

        Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.       Korporátní informace

       K datu Dokument
       01.01.2024 Statut fondu (pdf)
       31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
       15.06.2023 Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf)
       15.06.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
       15.06.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
       31.12.2022 Vyroční zpráva 2022 (pdf)
       09.06.2021 Informační memorandum (pdf)
       • Informace pro investory
        Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení       Korporátní informace

       K datu Dokument
       11.04.2024 Statut fondu (pdf)
       31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
       21.03.2023 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
       • Informace pro investory
        Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zde

        Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení       Korporátní informace

       K datu Dokument
       01.09.2021 Sdělení klíčových informací - třída Z1 (pdf)
       01.09.2021 Sdělení klíčových informací - třída V (pdf)
       01.09.2021 Sdělení klíčových informací - třída P (pdf)
       01.06.2021 Informační memorandum (pdf)
       • Informace pro investory
        Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení       Korporátní informace

       K datu Dokument
       11.04.2024 Statut fondu (pdf)
       31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
       22.06.2023 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
       • Informace pro investory
        Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení       Korporátní informace

       K datu Dokument
       31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
       15.11.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
       15.11.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
       30.06.2023 Výzva k úpisu investičních akcií - třída B (pdf)
       30.06.2023 Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf)
       30.06.2023 Statut podfondu (pdf)
       • Informace pro investory
        Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení       Korporátní informace

       K datu Dokument
       01.01.2024 Statut fondu (pdf)
       18.07.2023 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
       18.07.2023 Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
       • Informace pro investory
        Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení       Korporátní informace

       K datu Dokument
       10.10.2023 Sdělení klíčových informací - třída D (pdf)
       10.10.2023 Sdělení klíčových informací - třída C (pdf)
       10.10.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
       10.10.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
       29.09.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída D (pdf)
       29.09.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída C (pdf)
       29.09.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf)
       29.09.2023 Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf)
       28.07.2023 Statut fondu (pdf)
       • Informace pro investory
        Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení       Korporátní informace

       K datu Dokument
       01.01.2024 Statut fondu (pdf)
       04.01.2023 Sdělení klíčových informací (pdf)
       25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
       • Informace pro investory
        Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
        NAV
        Datum Hodnota Poznámka
        31.12.2023 12 978,506 Kč/akcie po auditu
        31.12.2022 11 442,5252 Kč/akcie po auditu
        31.12.2021 10 956,625 Kč/akcie po auditu
        31.12.2020 9 157,160 Kč/akcie po auditu
        31.12.2019 7 005,405 Kč/akcie bez auditu
        31.12.2018 6 195,734 Kč/akcie po auditu
        31.12.2017 4 885,229 Kč/akcie po auditu
        30.6.2017 5 052,571 Kč/akcie bez auditu
        31.12.2016 3 213,248 Kč/akcie bez auditu
        30.9.2016 3 119,934 Kč/akcie bez auditu
        30.6.2016 3 033,345 Kč/akcie bez auditu
        31.3.2016 2 978,148 Kč/akcie bez auditu
        31.12.2015 2 908,573 Kč/akcie po auditu
        6.12.2015 2 976 Kč/akcie bez auditu
       • Členové výboru pro audit
        Seznam členů výboru pro audit:
        • Předseda výboru pro audit
         Ing. Vít Vařeka
         nar. 14.1.1963
         bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

        • Člen výboru pro audit
         Mgr. Pavel Bareš
         nar. 23.9.1977
         bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno

        • Člen výboru pro audit
         Ing. Petr Janoušek
         nar. 22.2.1973
         bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno        Korporátní informace

        K datu Dokument
        01.05.2024 Politika odměňování (pdf)
        01.01.2024 Statut fondu (pdf)
        31.12.2023 Výroční finanční zpráva neoficiální pdf (pdf)
        31.12.2023 Výroční finanční zpráva xhtml (pdf)
        01.08.2023 Sdělení klíčových informací (pdf)
        30.06.2023 Pololetní finanční zpráva 2023 (pdf)
        31.05.2023 Zpráva o odměňování (pdf)
        31.12.2022 Výroční zpráva 2022 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
        31.12.2022 Výroční zpráva 2022 - neoficiální verze (pdf)
        30.06.2022 Pololetní finanční zpráva 2022 (pdf)
        31.12.2021 Zpráva o odměňování (pdf)
        31.12.2021 Výroční zpráva 2021 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
        31.12.2021 Výroční zpráva 2021 - neoficiální verze (pdf)
        31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
        31.12.2020 Zpráva o odměňování (pdf)
        31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
        16.12.2020 NZ-868-2020 (pdf)
        10.08.2020 Zápis z valné hromady (pdf)
        08.07.2020 Pozvánka na valnou hromadu (pdf)
        30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
        31.12.2019 Výroční zpráva k 31. 12. 2019 (pdf)
        31.12.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
        01.07.2019 Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
        01.07.2019 Výroční zpráva k 1.7. 2019 (pdf)
        01.07.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
        30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
        27.06.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
        31.12.2018 Zpráva o odměňování (pdf)
        31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
        30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
        29.06.2018 Zápis z valné hromady (pdf)
        25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
        31.12.2017 Výroční zpráva 2017 + Doplnění k VZ (pdf)
        30.06.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
        30.03.2017 NZ 1378/2017 (pdf)
        24.02.2017 Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
        31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
        30.06.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
        30.06.2016 Pololetní zpráva 2016 (pdf)
        31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
        31.03.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)        Korporátní informace

        K datu Dokument
        11.04.2024 Statut fondu (pdf)
        14.08.2019 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
        18.07.2019 Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)        Korporátní informace

        K datu Dokument
        01.02.2024 Sdělení klíčových informací - třída C (pdf)
        01.02.2024 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
        01.02.2024 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
        01.01.2024 Statut podfondu (pdf)
        30.06.2023 Výroční zpráva (pdf)
        30.06.2022 Vyroční zpráva (pdf)
        30.06.2021 Vyroční zpráva (pdf)
        10.03.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třídy B (pdf)
        10.03.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf)
        30.06.2020 Vyroční zpráva (pdf)
        • Informace pro investory
         Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení        Korporátní informace

        K datu Dokument
        11.04.2024 Statut fondu (pdf)
        31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
        31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf)
        01.12.2022 Rozhodnutí statutárního orgánu o snížení vystupní srážky (pdf)
        25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)        Korporátní informace

        K datu Dokument
        25.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída M (pdf)
        25.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
        25.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
        31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
        01.01.2023 Statut podfondu (pdf)
        01.01.2023 Výzva k úpisu investičních akcií B (pdf)
        31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf)
        01.01.2022 Výzva k úpisu investičních akcií - třída M (pdf)
        31.12.2021 Vyroční zpráva 2021 (pdf)
        31.12.2020 Vyroční zpráva 2020 (pdf)
        01.01.2020 Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf)
        31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)        Korporátní informace

        K datu Dokument
        01.05.2024 Sdělení klíčových informací třída C (pdf)
        01.05.2024 Sdělení klíčových informací třída B (pdf)
        01.05.2024 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
        11.04.2024 Statut fondu (pdf)
        01.12.2023 Oznámení investorům (pdf)
        25.07.2023 MZP Rozhodnutí obhospodařovatele - změna pozastavení vydávání a odkupu IA (pdf)
        30.06.2023 Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií (pdf)
        31.12.2021 Vyroční zpráva 2021 (pdf)
        31.12.2020 Vyroční zpráva 2020 (pdf)
        25.02.2020 Informační memorandum (pdf)
        31.12.2019 Vyroční zpráva 2019 (pdf)
        • Informace pro investory
         Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení        Korporátní informace

        K datu Dokument
        11.04.2024 Statut fondu (pdf)
        05.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída C (pdf)
        01.02.2024 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
        31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
        28.04.2023 Výroční zpráva 2022 (pdf)
        19.07.2022 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)        Korporátní informace

        K datu Dokument
        11.04.2024 Statut fondu (pdf)
        31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
        12.09.2023 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
        02.05.2023 Oznámení pro investory (pdf)
        31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf)
        31.12.2021 Výroční zpráva 2021 (pdf)
        26.03.2021 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
        • Informace pro investory
         Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení        Korporátní informace

        K datu Dokument
        11.04.2024 Statut fondu (pdf)
        31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
        31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf)
        10.02.2022 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)        Korporátní informace

        K datu Dokument
        31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
        01.07.2023 Statut podfondu (pdf)
        31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf)
        10.05.2022 Sdělení klíčových informací - třída C (pdf)
        10.05.2022 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
        10.05.2022 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
        14.04.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf)
        14.04.2022 výzva k úpisu investičních akcií třída C (pdf)
        14.04.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
        • Informace pro investory
         Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení        Korporátní informace

        K datu Dokument
        11.04.2024 Statut fondu (pdf)
        16.09.2022 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
        27.06.2022 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
        • Informace pro investory
         Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

         NAV
         Datum Hodnota Poznámka
         31.12.2023 1 427,378 Kč/akcie po auditu
         31.12.2022 1 346,5833 Kč/akcie po auditu
         31.12.2021 1 270,3616 Kč/akcie po auditu
         31.12.2020 1 013,5198 Kč/akcie po auditu
         31.12.2019 965,380 Kč/akcie bez auditu
         31.12.2018 1 045,8506 Kč/akcie po auditu
         30.06.2018 936,0539 Kč/akcie bez auditu
         31.12.2017 1 000,000 Kč/akcie po auditu

        • Členové výboru pro audit
         Výbor pro audit: Předsedkyně výboru pro audit Mgr. Pavla Henzelová; Místopředsedkyně výboru pro audit Ing. Tatána Cieslarová, FCCA; Členka výboru pro audit Jana Krzemieňová        Korporátní informace

        K datu Dokument
        31.12.2023 Výroční zpráva 2023 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
        31.12.2023 Výroční zpráva 2023 - neoficiální verze (pdf)
        30.06.2023 Pololetní finanční zpráva 2023 (pdf)
        26.06.2023 Statut fondu (pdf)
        10.01.2023 Sdělení klíčových informací - třída C (pdf)
        10.01.2023 Sdělení klíčových informací třída B (pdf)
        10.01.2023 Sdělení klíčových informací - tř. A (pdf)
        31.12.2022 Výroční zpráva 2022 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
        31.12.2022 Výroční zpráva 2022 - neoficiální verze (pdf)
        30.06.2022 Pololetní finanční zpráva 2022 (pdf)
        31.12.2021 Výroční zpráva 2021 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
        31.12.2021 Výroční zpráva 2021 (pdf)
        31.12.2020 Doplnění výroční zprávy 2020 (xhtml) (pdf)
        31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
        31.12.2020 Výroční zpráva 2020 - neoficiální verze (pdf)
        30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
        31.12.2019 Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
        31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
        30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
        31.12.2018 Výroční zpráva 2018 + doplnění (pdf)
        31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
        30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
        25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
        26.04.2018 Oznámení emitenta (pdf)
        31.12.2017 Výroční zpráva 2017 + Doplnění k Výroční zprávě (pdf)
        06.12.2017 Oznámení emitenta (pdf)
        06.12.2017 Notářský zápis (pdf)
        26.10.2017 Výzva k úpisu investičních akcií třídy B (pdf)
        25.10.2017 Oznámení emitenta (pdf)
        09.10.2017 Zápis z valné hromady (pdf)
        30.06.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
        31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
        30.06.2016 Pololetní zpráva 2016 (pdf)
        20.06.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
        31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
        30.12.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)        Korporátní informace

        K datu Dokument
        11.04.2024 Statut fondu (pdf)
        05.03.2024 Sdělení klíčových informací (pdf)
        31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
        30.06.2023 Stanovy příloha č 1 k pozvánce (pdf)
        30.06.2023 Pozvánka na náhradní valnou hromadu (pdf)
        31.12.2022 Vyroční zpráva 2022 (pdf)
        31.08.2022 Pozvánka na valnou hromadu (pdf)
        01.08.2022 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
        05.08.2020 Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
        • Informace pro investory
         Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení        Korporátní informace

        K datu Dokument
        11.04.2024 Statut fondu (pdf)
        30.06.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
        30.06.2022 Výroční zpráva 2021/2022 (pdf)
        01.03.2022 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)        Korporátní informace

        K datu Dokument
        21.12.2023 Statut podfondu (pdf)
        06.11.2023 Sdělení klíčových informací třída IAV EUR (pdf)
        06.11.2023 Sdělení klíčových informací třída IAV (pdf)
        30.06.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
        13.02.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída IAV EUR (pdf)
        30.06.2022 Výroční zpráva 2021/2022 (pdf)
        10.05.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída IAV (pdf)
        • Informace pro investory

         Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení        Korporátní informace

        K datu Dokument
        11.04.2024 Statut fondu (pdf)
        26.10.2023 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
        • Informace pro investory

         Informace pro investory fondu jsou k dispozici po        Korporátní informace

        K datu Dokument
        22.11.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
        22.11.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
        22.11.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
        22.11.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf)
        22.11.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
        09.11.2023 Statut podfondu (pdf)
        • Informace pro investory

         Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.        Korporátní informace

        K datu Dokument
        11.04.2024 Statut fondu (pdf)
        31.03.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
        01.06.2021 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)        Korporátní informace

        K datu Dokument
        21.07.2023 Statut podfondu (pdf)
        25.04.2023 Sdělení klíčových informací - třída D (pdf)
        25.04.2023 Sdělení klíčových informací - třída C (pdf)
        25.04.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
        25.04.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
        31.03.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
        11.08.2021 Výzva k úpisu investičních akcií tř. D (pdf)
        11.08.2021 Výzva k úpisu investičních akcií tř. C (pdf)
        11.08.2021 Výzva k úpisu investičních akcií tř. B (pdf)
        11.08.2021 Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf)
        • Informace pro investory
         Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zde

         Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení        Korporátní informace

        K datu Dokument
        22.09.2023 Rozhodnutí o pozastavení vydávání podílových listů (pdf)
        22.09.2021 Sdělení klíčových informací - Podílové listy Z (pdf)
        22.09.2021 Sdělení klíčových informací - Podílové listy A (pdf)
        07.03.2019 Informační memorandum (pdf)
        • Informace pro investory
         Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení        Korporátní informace

        K datu Dokument
        11.04.2024 Statut fondu (pdf)
        30.06.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
        30.06.2022 Výroční zpráva 2021/2022 (pdf)
        24.08.2021 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)        Korporátní informace

        K datu Dokument
        19.07.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf)
        03.07.2023 Statut podfondu (pdf)
        30.06.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
        15.02.2023 Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf)
        15.02.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
        30.06.2022 Výroční zpráva 2021/2022 (pdf)
        09.09.2021 Výzva k úpisu investičních akcií tř. Z (pdf)
        09.09.2021 Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf)
        • Informace pro investory
         Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení        Korporátní informace

        K datu Dokument
        11.04.2024 Statut fondu (pdf)
        31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf)
        11.12.2023 Výzva k úpisu investičních akcií Z (pdf)
        06.09.2022 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
        • Informace pro investory
         Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení        Korporátní informace

        K datu Dokument
        11.04.2024 Statut fondu (pdf)
        31.12.2022 Výroční zpráva (pdf)
        20.01.2022 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
        • Informace pro investory
         Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení        Korporátní informace

        K datu Dokument
        04.04.2024 Statut podfondu (pdf)
        01.02.2024 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
        01.02.2024 Sdělení klíčových informací třída Z (pdf)
        01.02.2024 Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf)
        01.02.2024 Výzva k úpisu investičních akcií tř. Z (pdf)        Korporátní informace

        K datu Dokument
        01.01.2024 Statut fondu (pdf)
        27.12.2022 Sdělení klíčových informací - investiční třída C (pdf)
        27.12.2022 Sdělení klíčových informací - investiční třída B (pdf)
        30.06.2022 Výroční zpráva (pdf)
        05.05.2021 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)