Nechte své peníze vydělávat

Investování
Jste kvalifikovaným investorem ve smyslu §272 zákona o investičních společnostech a fondech? Najděte si investici odpovídající vašim preferencím a investujte do otevřených FKI, které spravujeme.

Zhodnoťte své volné finanční prostředky v zajímavých investicích.