Podmínky užití

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetové stránky amista.cz (dále jen „Webové stránky“) je AMISTA investiční společnost, a.s., která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách amista.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání této Webové stránky se řídí těmito podmínkami užití (dále jen „Podmínky užití“), které se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto Webové stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Podmínkami užití tím, že vstoupí na kteroukoliv z Webových stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci Webové stránky Provozovatele.

Cookies

Pro správnou činnost Webové stránky Provozovatel ve smyslu ust. § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích využívá cookies.

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Na základě anonymních datových objektů Provozovatel například sleduje celkový počet návštěvníků na Webové stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat. Nejedná se o počítačové programy a nemohou být použity k šíření počítačových virů. 

Provozovatel na svých webových stránkách používá následovné cookies:

Analytické cookies – sledují pohyb Uživatele na Webových stránkách Provozovatele a slouží k tomu, aby Uživateli byly následně nabízeny či zobrazovány reklamy, které mohou být relevantní;

Technické cookies - jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků Webové stránky, díky kterým vám funguje například vyhledávání na webovém rozhraní, jeho procházení, spouštění videí či vstup do zabezpečených oblastí Webové stránky Provozovatele.

Jaké nástroje na analyzování dat používáme

Na Webových stránkách Provozovatele, se v rámci analyzování dat používají nástroje Google Analytics, provozované společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.
 Název Typ 
 visited  Analytický
 collect  Analytický
  _gid  Anylytický
 ^_ga  Analytický
 cc_cookie  Technický
 PHPSESSID  Technický
 js,klient_id, styles-loaded,this visit   Technický

Jak zakázat cookies

V případě, že Uživatel si nepřeje, aby Provozovatel uchovával a analyzoval informace o jeho návštěvě, může cookies pro budoucí návštěvy vypnout. Cookies se ukládají v prohlížeči Uživatele, pokud je chce zakázat pro všechny stránky, je potřeba upravit nastavení Cookies, které jsou již v zařízení uloženy, pak lze kdykoliv smazat. Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče k nalezení zde:
Pokud Uživatel nechce, aby byly na jeho zařízení ukládány cookies společnosti Google, může si stáhnout třeba i tento plugin.
Máte ke cookies dotazy? Napište nám na gdpr@amista.cz
AMISTA investiční společnost, a.s.
Sokolovská 700/113a
186 00 Praha 8
IČ: 27437558

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách amista.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemají Provozovatelé kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena pomocí HTML, PHP5, MySql, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS.

Stránky jsou koncipovány pro pro prohlížeče Internet Explorer 11, Firefox 30 a další prohlížeče podporující standardy. V nestardandních prohlížečích nezaručujeme správnost zobrazení.

Chcete-li být napřed, zkuste to s námi.