Korporátní informace

 Název společnosti  AMISTA investiční společnost, a. s.
 Sídlo   Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika
 IČO  27437558
 Povolení k činnosti  Rozhodnutí ČNB ze dne 20. 9. 2006, č.j. 41/N/69/2006/9
 Základní kapitál  9.000.000 Kč; splaceno 100 % 
 Auditor  Kreston A&CE Audit, s. r. o.
 Obchodní rejstřík  Výpis z obchodního rejstříku k 1. 2. 2021 (pdf)
 Datová schránka  eidcr2f
 Členství ve sdruženích  AKAT ČR, CVCA, Český institut interních auditorů 
AMISTA IS nemá zřízen výbor pro audit, jeho funkci plní dozorčí rada ve složení Ing. Vít Vařeka.
 
Činnost AMISTA IS se řídí zákonem č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech účinným od 19. srpna 2013, v aktuálním znění, a dalšími právními předpisy.
 
Servisní společností pro AMISTA investiční společnost, a.s. je  AMISTA consulting a.s.
 
AMISTA investiční společnost, a.s. sbírá na tomto webu cookies. To aby web fungoval správně, věděli jsme, jak se vám líbí a mohli se vám na internetu připomenout.