Korporátní informace

 Název společnosti  AMISTA investiční společnost, a. s.
 Sídlo   Sokolovská 700/113a, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika
 IČO  27437558
 Povolení k činnosti  Rozhodnutí ČNB ze dne 20. 9. 2006, č.j. 41/N/69/2006/9
 Základní kapitál  9.000.000 Kč; splaceno 100 % 
 Auditor  Kreston A&CE Audit, s. r. o.
 Obchodní rejstřík  Výpis z obchodního rejstříku k 8. 1. 2024
 Datová schránka  eidcr2f
 Členství ve sdruženích  AKAT ČR, Český institut interních auditorů 
AMISTA IS nemá zřízen výbor pro audit, jeho funkci plní dozorčí rada.
 
Činnost AMISTA IS se řídí zákonem č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech účinným od 19. srpna 2013, v aktuálním znění, a dalšími právními předpisy.
 
 Datum 
 Dokument 
 
13. 2. 2024 Politika výkonu hlasovacích práv   
1. 2. 2024 Informace k řízení rizika nedostatečné likvidity   
1. 2. 2024 Informace o udržitelnosti  
1. 2. 2024 Politika zohledňování nepříznivých dopadů investičního rozhodnutí na faktory udržitelnosti  
1. 2. 2024 Postupy náležité péče v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní   
1. 2. 2024  
 4. 9. 2023  Informace o udržitelnosti  
 4. 9. 2023  Nezohledňování nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti  
 31. 12. 2022  Výroční zpráva 2022  
 24. 1. 2023  Informace k řízení rizika nedostatečné likvidity (pdf)  
 31. 12. 2021  Výroční zpráva 2021 (pdf)  
 14. 6. 2021  Politika výkonu hlasovacích práv (pdf)  
 10. 3. 2021  Informace o udržitelnosti (pdf)   
 31. 12. 2020  Výroční zpráva 2020 (pdf)   
 01. 01. 2020  Postupy náležité péče v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní (pdf)   
 31. 12. 2019  Výroční zpráva 2019 (pdf)  
 31. 12. 2018  Výroční zpráva 2018 (pdf)  
 13. 2. 2018   Povinně zveřejňované informace (pdf)  
 31. 12. 2017  Výroční zpráva 2017 (pdf)  
 31. 12. 2016  Výroční zpráva 2016 (pdf)  
 31. 12. 2015   Výroční zpráva 2015 (pdf)  
 31. 12. 2014  Výroční zpráva 2014 (pdf)  
 31. 12. 2013  Výroční zpráva 2013 (pdf)  
 30. 6. 2012  Pololetní zpráva 2013 (pdf)  
 31. 12. 2012  Výroční zpráva 2012 (pdf)  
 30. 6. 2012  Pololetní zpráva 2012 (pdf)  
 31. 12. 2011  Výroční zpráva 2011 (pdf)   
 30. 6. 2011  Pololetní zpráva 2011 (pdf)  
 31. 12. 2010  Výroční zpráva 2010 (pdf)  
 30. 6. 2010  Pololetní zpráva 2010 (pdf)  
 31. 12. 2009  Výroční zpráva 2009 (pdf)  
 30. 6. 2009  Pololetní zpráva 2009 (pdf)  
 31. 12. 2008  Výroční zpráva 2008 (pdf)  
 30. 6. 2008  Pololetní zpráva 2008 (pdf)  
 31. 12. 2007  Výroční zpráva 2007 (pdf)  
 30. 6. 2007  Pololetní zpráva 2007 (pdf)  
 31. 12. 2006  Výroční zpráva 2006 (pdf)  
Servisní společností pro AMISTA investiční společnost, a.s. je  AMISTA consulting, s.r.o.