Zpět na aktuality
12. října 2020

Implementace právních předpisů Evropské unie

Dne 5.10.2020 byl vládě předložen návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů (dále jen „CMU Novela“). S předpokládanou účinností od 2.8.2020 je navrhována změna ZISIF (Část 11, čl. XII CMU novely), přičemž mezi zásadní změny patří zejména:

  • znovuzavedení mnohosti zástupců obhospodařovatele nesamosprávného IF (ust. § 9 odst. 2 ZISIF),
  • definování předběžného nabízení investic, čímž se pro unijní správce alternativních fondů stanovují jednotné podmínky pro pre-marketing (ust. § 297a - §297c ZISIF),
  • vyjasnění procesních postupů při oznamování změn a ukončení nabízení podílových jednotek nebo akcií alternativních investičních fondů v rámci přeshraničního nabízení investic u obhospodařovatele, jehož domovským státem je členský stát (ust. § 314 a násl. ZISIF)
  • stanovení podmínek pro jmenování likvidátora při zrušení obhospodařovaného IF s likvidací (ust. § 314 a násl. ZISIF), a
  • zavedení pravidla, že pokud nesamosprávný IF nemá déle než 3 měsíce obhospodařovatele, zrušuje se s likvidací a jeho likvidátora jmenuje ČNB (ust. § 361 odst. 3 ZISIF).