Zpět na aktuality
10. března 2021

Investice do fondů v České republice dosahují rekordních 590 miliard Kč

Asociace pro kaptiálový trh (AKAT) zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního ivnestování a custody za celý rok 2020. Celkový objem majektu, investovaný přes členy asocialace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.12.2020 výše 1,66 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních  fondech kolektivního investování nabízených v České republice 590 miliard Kč. Od začítku roku 2020 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 32,76 miliardy Kč, tj. o 5,88% (z 556, 93 mld. Kč k 31.12.2019 na 589,69 mld. Kč k 31.12.2020).

AMISTA IS poskytovala loni služby fondům kvalifikovaných investorů s celkovým objemem přes 59 mld. Kč.

https://www.akatcr.cz/Dokumenty/Aktuality/v253rocn237-tiskov225-zpr225va-akat-2020-investice-do-fondu-v-cesk201-republice-dosahuj205-rekordn205ch-590-miliard-kc