Zpět na aktuality
10. dubna 2024

Rozšíření licence od ČNB

 

Vážení klienti, vážení obchodní partneři,

rádi bychom vám oznámili, že jsme od České národní banky obdrželi kladné rozhodnutí o rozšíření naší licence, která nám umožní poskytovat ještě širší spektrum finančních služeb.

Kromě těch stávajících, kterými jsou zakládání, obhospodařování a administrace fondů pro kvalifikované investory, má naše investiční společnost nyní oprávnění obhospodařovat majetek na účtech individuálních zákazníků a také zakládat a spravovat svěřenské fondy, fondy určené širší veřejnosti i speciální fondy pro retailové klienty. Dále byla podstatně rozšířena naše oprávnění k činnostem souvisejícím s distribucí a úschovou investičních nástrojů.

Těšíme se na další úspěšnou spolupráci s vámi.

Vaše AMISTA IS

 

720x405