IRQ FUNDS a.s., podfond Residential Rental

Podfond Residential Rental je zaměřený na prémiové nájemní bydlení. Úzce spolupracuje například s developerskou skupinou REALISM, která se může pochlubit úspěšně dokončenými stavbami, jež získaly řadu českých a mezinárodních ocenění.

Skupina REALISM projektům poskytuje služby v oblasti přípravy, výstavby a asset managementu, a to vždy pod dohledem a součinností zakladatelů fondu. Pro fond IRQ Residential Rental takové partnerství představuje cestu, jak se od počátku podílet na přípravě svých vlastních realizací, minimalizovat rizika i náklady při dosažení výrazně nadstandardních výnosů a zhodnocení investorských prostředků. Partnerskému developerovi pak přináší konzervativnější a stabilní část obchodních příležitostí. Právě tato transparentní vertikální integrace a kalkulované omezení výnosů na straně developera je klíčem k úspěchu.

 • Cílový výnos
  8 % p.a.
 • Zaměření fondu
  nájemní bydlení
 • Měna
  CZK
 • Vstupní poplatek
  0 % do třídy A
  0 % do třídy B
  max. 2,5 % do třídy C
  0 % do třídy D
 • Poplatek za správu
  0,5 % p.a. do třídy A
  1 % p.a. do třídy B
  1,5 % p.a. do třídy C
  0,5 % p.a. do třídy D
 • Výstupní poplatky
  max 50 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie třídy A, B nebo D po dobu do 1 roku;
  max 40 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie třídy A, B nebo D po dobu 1 - 2 roky;
  max 30 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie třídy A, B nebo D po dobu 2 - 3 roky;
  max 20 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie třídy A , B nebo D po dobu 3 - 5 let;
  0 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie třídy A, B, C nebo D po dobu delší než 5 let
  max 20 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor investiční akcie třídy C po dobu do 5 let
 • Investiční horizont
  5 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  100 mil. Kč do třídy A
  25 mil. Kč do třídy B
  1 mil. Kč do třídy C
  60 mil. Kč do třídy D 
 • Frekvence oceňování
  pololetně
 • Výkonnostní odměna
  50 % ze zhodnocení přesahujícího 5 % p.a. u třídy A
  60 % ze zhodnocení přesahujícího 6 % p.a. u třídy B
  70 % ze zhodnocení přesahujícího 7 % p.a. u třídy C
  40 % ze zhodnocení přesahujícího 7 % p.a. u třídy D
 • Aktuální výše fondového kapitálu
  35 886 979 Kč
 • Třída investiční akcie C
  ISIN: CZ0008045671

Výkonnost fondu

  Kumulativní výkonnost 
3 měsíce  N/A %
6 měsíců   0,96 %
od počátku roku -2,12 %
1 rok   -2,12 %
od založení  -23,51 %

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.

Nenechte své peníze ležet ladem. Zhodnoťte je v zajímavých investicích.