IRQ FUNDS a.s., podfond Residential Rental

Podfond Residential Rental je zaměřený na prémiové nájemní bydlení. Úzce spolupracuje například s developerskou skupinou REALISM, která se může pochlubit úspěšně dokončenými stavbami, jež získaly řadu českých a mezinárodních ocenění.

Skupina REALISM projektům poskytuje služby v oblasti přípravy, výstavby a asset managementu, a to vždy pod dohledem a součinností zakladatelů fondu. Pro fond IRQ Residential Rental takové partnerství představuje cestu, jak se od počátku podílet na přípravě svých vlastních realizací, minimalizovat rizika i náklady při dosažení výrazně nadstandardních výnosů a zhodnocení investorských prostředků. Partnerskému developerovi pak přináší konzervativnější a stabilní část obchodních příležitostí. Právě tato transparentní vertikální integrace a kalkulované omezení výnosů na straně developera je klíčem k úspěchu.

 • Cílový výnos
  8 % p.a.
 • Zaměření fondu
  nájemní bydlení
 • Měna
  CZK
 • Vstupní poplatek
  0 % do třídy A
  0 % do třídy B
  max. 2,5 % do třídy C
  0 % do třídy D
 • Poplatek za správu
  0,5 % p.a. do třídy A
  1 % p.a. do třídy B
  1,5 % p.a. do třídy C
  0,5 % p.a. do třídy D
 • Výstupní poplatky
  max 50 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie třídy A, B nebo D po dobu do 1 roku;
  max 40 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie třídy A, B nebo D po dobu 1 - 2 roky;
  max 30 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie třídy A, B nebo D po dobu 2 - 3 roky;
  max 20 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie třídy A , B nebo D po dobu 3 - 5 let;
  0 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie třídy A, B, C nebo D po dobu delší než 5 let
  max 20 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor investiční akcie třídy C po dobu do 5 let
 • Investiční horizont
  5 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  100 mil. Kč do třídy A
  25 mil. Kč do třídy B
  1 mil. Kč do třídy C
  60 mil. Kč do třídy D 
 • Frekvence oceňování
  pololetně
 • Výkonnostní odměna
  50 % ze zhodnocení přesahujícího 5 % p.a. u třídy A
  60 % ze zhodnocení přesahujícího 6 % p.a. u třídy B
  70 % ze zhodnocení přesahujícího 7 % p.a. u třídy C
  40 % ze zhodnocení přesahujícího 7 % p.a. u třídy D

Nenechte své peníze ležet ladem. Zhodnoťte je v zajímavých investicích.

AMISTA investiční společnost, a.s. sbírá na tomto webu cookies. To aby web fungoval správně, věděli jsme, jak se vám líbí a mohli se vám na internetu připomenout.