J&T Wine Fund otevřený podílový fond

Víno je emoce, víno je vášeň, víno je životní styl. Kvalitní víno je luxus. Ten, kdo ho miluje, mu nedokáže odolat. Ten, kdo mu rozumí, ví, že jeho kvalita i cena časem rostou. Víno představuje unikátní způsob zhodnocení investice. J&T Wine Fund to umožnuje. Špičková vzácná vína tvoří jeho nejdůležitější část. Dovolte i vy, aby peníze i vášeň pracovaly za vás.

 

 • Cílový výnos
  10 % p.a.
 • Zaměření fondu
  investiční vína 
 • Měna
  CZK, EUR
 • Vstupní poplatek
  max. 3 %
 • Poplatek za správu
  1,5 % p.a.
 • Výstupní poplatky
  0 %, držel-li klient akcie fondu alespoň 3 roky
 • Investiční horizont
  min. 5 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  1.000.000 Kč
 • Frekvence oceňování
  čtvrtletní 
 • Výkonnostní odměna
  20 % nad 8 % p.a.
 • Aktuální výše fondového kapitálu
  74 696 207 Kč
 • ISIN
  třída A: CZ0008477536 
  třída B: CZ0008477544

Výkonnost fondu

  Kumulativní výkonnost 
3 měsíce   N/A %
6 měsíců   N/A %
od počátku roku  N/A %
1 rok  N/A %
od založení N/A %
Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.

Tajemstvím toho být napřed je začít s námi.