J&T Thein SICAV a.s., podfond DIGITAL

Fond J&T THEIN SICAV, podfond DIGITAL investuje do majoritních podílů ve společnostech působících v oblasti digitálních technologií a to ve 3 hlavních pilířích: ICT, cybersecurity a applications. Zajímají se o firmy budující ICT infrastruktury korporátních zákazníků (Infrastructure as a service) a platformy (Platformy as a service), outsourcing IT a cloudových řešení včetně data center. Budují komplexní infrastrukturu pro ochranu společností a korporací před kybernetickými útoky včetně vlastního SOC centra. Customizace a vývoj aplikací pro cloudová řešení velkých korporátních zákazníků.

 • Cílový výnos
  15 % p.a.
 • Zaměření fondu
  ICT, kyberbezpečnost, aplikace
 • Měna
  CZK/EUR
 • Vstupní poplatek
  3 % 
 • Poplatek za správu
  1,25 % p.a.
 • Výstupní poplatky
  0 % po 5 letech
 • Investiční horizont
  7 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  1 000 000 Kč
 • Frekvence oceňování
  kvartálně
  V určitých případech, např. při ověřování účetní závěrky auditorem, nemusí být Lhůta pro stanovení aktuální hodnoty CP dodržena, tímto není dotčena zákonná maximální roční lhůta pro stanovení aktuální hodnoty investiční akcie.
 • Výkonnostní odměna
  20 % z růstu hodnoty fondového kapitálu
 • Aktuální výše fondového kapitálu
  544 594 291 Kč
 • Třída investiční akcie IAA
  ISIN: CZ0008045507

Výkonnost fondu

  Kumulativní výkonnost 
3 měsíce  -8,02 %
6 měsíců   -6,44 %
od počátku roku  -7,04 %
1 rok  -24,50 %
od založení -25,56 %

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.

Nenechte své peníze ležet ladem. Zhodnoťte je v zajímavých investicích.