Rockaway Ventures Fund SICAV a.s., podfond I

Rockaway Ventures Fund SICAV a.s., podfond I (RVF SICAV), je zaměřený na investice do společností, které pomáhají digitalizovat ekonomiku. RVF SICAV investuje výhradně venture kapitálové fondu Rockaway Ventures Fund SCSp (RVF) v Lucembursku. RVF má hodnostu €100M a zaměřuje se na early stage ventures projekty především ve střední a východní Evropě a německy mluvících zemích.

RVF investoval do společnosti Spotwheel, tedy platformy operující v Řecku, Německu, Polsku a Rumunsku, která se zaměřuje na nákup a přeprodej ojetých vozidel. Technologický start-up byl založen před sedmi lety v Athénách. Zákazník si u firmy vybere online z databáze aut, která Spotawheel aktivně vyhledává a testuje jejich stav. Společnost mu auto doručí a ručí za jeho kvalitu. V případě nespokojenosti může klient do pěti dnů vůz reklamovat.

Dále RVF investoval do rychle rostoucího estonského start-upu Lingvist, který vyvíjí vzdělávací jazykovou platformu, jež efektivně redukuje čas nutný k ovládnutí nového jazyka, a do podílu v německé společnosti Vivere, která na základě poptávky a komplexní datové analýzy vymýšlí, vyvíjí, vyrábí a prodává inovativní produkty v oblasti FMCG (fast moving consumer goods – rychloobrátkové zboží).

 • Cílový výnos
  20 % p.a.
 • Zaměření fondu
  investice do digitálních společností a star-upů podle principů ESG přžedevším ve střední a východní Evropě
 • Měna
  CZK
 • Vstupní poplatek
  max 3 %
 • Poplatek za správu
  1,8 % p.a.
 • Výstupní poplatky
  0 - 5 let od vzniku fondu se neodkupuje
  6 - 8 let od vzniku fondu 35 % z hodnoty odkupu
  9 - 10 let od vzniku fondu 20 % z hodnoty odkupu
  10 a více let od vzniku fondu 0 % z hodnoty odkupu
 • Investiční horizont
  10 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  1 000 000 Kč
 • Frekvence oceňování
  ročně do 31.12.2022
  kvartálně od 1.1.2023
 • Výkonnostní odměna
  není stanovena
Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.

Nenechte své peníze ležet ladem. Zhodnoťte je v zajímavých investicích.