EAG Funds SICAV a.s., podfond EAG Digital Automotive

EAG je evropský investiční holding, majoritně vlastněný finanční skupinou PORTIVA, zaměřený na transformaci a digitalizaci automotive trhu. Investujeme do rostoucích společností napříč Evropou a ty dále rozvíjíme. Preferujeme investice do firem, jež disponují silným technologickým zázemím a jsou leadery ve svém regionu.

Jsme datovou automotive jedničkou v České republice a na Slovensku. V roce 2021 jsme akvírovali společnost Cebia, leadera v oblasti prověřování, oceňování a zabezpečení vozidel, a v roce 2022 online B2B obchodní platformu Fastback a společnost SoftVig.

 • Cílový výnos
  15 % p.a.
 • Zaměření fondu
  transformace a digitalizace automotive trhu 
 • Měna
  CZK
 • Vstupní poplatek
  max. 5 %
 • Poplatek za správu
  2 % p.a.
 • Výstupní poplatky
  10 %, pokud klient drží investiční akcie po dobu kratší než 2 roky 
  5 %, pokud klient drží investiční akcie po dobu delší než 2 roky a kratší než 3 roky
  0 %, pokud klient drží investiční akcie po dobu delší než 3 roky 
 • Investiční horizont
  min. 5 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  1.000.000 Kč
 • Frekvence oceňování
  kvartální 
 • Výkonnostní odměna
  třída A: 80 % nad 15 % p.a.
  třída B: 90 % nad 10 % p.a.
 • Aktuální výše fondového kapitálu
  N/A
 • ISIN
  třída A: CZ0008051612
  třída B: CZ0008051620 

Výkonnost fondu

  Kumulativní výkonnost 
3 měsíce   N/A %
6 měsíců   N/A %
od počátku roku  N/A %
1 rok  N/A %
od založení N/A %
Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.

Tajemstvím toho být napřed je začít s námi.