PORTIVA FONDY, podfond WATT & YIELD

Strategií podfondu WATT & YIELD jsou investice do podílů v projektových společnostech z oblasti obnovitelných zdrojů energie a nemovitostí v České republice. Cílem je vybudovat diverzifikované portfolio solárních, větrných a vodních elektráren a „zelených“ nemovitostí (komerční, kancelářské, průmyslové) splňující požadavky na dlouhodobě udržitelné, společensky odpovědné investice. 
 • Cílový výnos
  6 % p.a.
 • Zaměření fondu
  energetika, nemovitosti
 • Měna
  CZK
 • Vstupní poplatek
  max. 3 % 
 • Poplatek za správu
  0,95 % 
 • Výstupní poplatky
  10 % z hodnoty investice držel-li klient akcie po dobu kratší než 2 roky

  5 % z hodnoty investice držel-li klient akcie fondu po dobu kratší než 3 roky

  0 % držel-li klient akcie fondu alespoň 3 roky
 • Investiční horizont
  5 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  1 000 000 Kč
 • Frekvence oceňování
  kvartálně
 • Výkonnostní odměna
  45 % z výnosu fondu většího než 5 % p.a.

Nenechte své peníze ležet ladem. Zhodnoťte je v zajímavých investicích.

AMISTA investiční společnost, a.s. sbírá na tomto webu cookies. To aby web fungoval správně, věděli jsme, jak se vám líbí a mohli se vám na internetu připomenout.