PORTIVA FONDY, podfond WATT & YIELD

Strategií podfondu WATT & YIELD jsou investice do podílů v projektových společnostech z oblasti obnovitelných zdrojů energie a nemovitostí v České republice. Cílem je vybudovat diverzifikované portfolio solárních, větrných a vodních elektráren a „zelených“ nemovitostí (komerční, kancelářské, průmyslové) splňující požadavky na dlouhodobě udržitelné, společensky odpovědné investice. 
 • Cílový výnos
  8 % p.a.
 • Zaměření fondu
  energetika, nemovitosti
 • Měna
  CZK
 • Vstupní poplatek
  max. 5 % 
 • Poplatek za správu
  0,95 % 
 • Výstupní poplatky
  10 % z hodnoty investice držel-li klient akcie po dobu kratší než 2 roky

  5 % z hodnoty investice držel-li klient akcie fondu po dobu kratší než 3 roky

  0 % držel-li klient akcie fondu alespoň 3 roky
 • Investiční horizont
  5 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  1 000 000 Kč
 • Frekvence oceňování
  měsíčně
 • Výkonnostní odměna
  30 % z výnosu fondu většího než 6 % p.a.
 • Aktuální výše fondového kapitálu
  629 906 456 Kč
 • Třída investiční akcie A
  ISIN: CZ0008044526

Výkonnost fondu

  Kumulativní výkonnost 
3 měsíce  1,44 %
6 měsíců  3,86 %
od počátku roku 1,89 %
1 rok  7,47 %
od založení 37,82 %

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.

Nenechte své peníze ležet ladem. Zhodnoťte je v zajímavých investicích.