Thein Private Equity SICAV, podfond Industry

Fond Thein Private Equity SICAV, podfond Industry investuje do 100% či majoritních podílů ve společnostech působících v oblasti průmyslu, konkrétně v těchto 3 hlavních pilířích: železniční průmysl, strojírenství v energetice a technologie pro zpracovatelský průmysl.

Železniční průmysl

Budují unikátní seskupení společností v oblasti výroby v železničním průmyslu. Ať už jde o společnosti vyrábějící různé komponenty, nebo o ty s vlastními produkty jako jsou tramvaje, lokomotivy apod.

Strojírenství v energetice

Zajímají se o strojírenské firmy působící v energetice, od kompetencí těžkého strojírenství, přes kompletní dodávky zařízení a systémů do tepláren, až po komponenty pro navazující odvětví, zejména pro petrochemický průmysl.

Technologie pro zpracovatelský průmysl

Hledají příležitosti v oblasti chemického a potravinářského strojírenství, kde mají již dnes skvělé reference v portfoliových společnostech. Dále rozvíjí vodíkový pohon (fuel cell) a také využití vodíku v energetice.

 • Cílový výnos
  10 % p.a.
 • Zaměření fondu
  strojírenství, energetika, chemický a zpracovatelský průmysl
 • Měna
  CZK/EUR
 • Vstupní poplatek
  3 % 
 • Poplatek za správu
  2 % p.a.
 • Výstupní poplatky
  0 % po 3 letech
 • Investiční horizont
  7 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  1 000 000 Kč
 • Frekvence oceňování
  kvartálně
  V určitých případech, např. při ověřování účetní závěrky auditorem, nemusí být Lhůta pro stanovení aktuální hodnoty CP dodržena, tímto není dotčena zákonná maximální roční lhůta pro stanovení aktuální hodnoty investiční akcie.
 • Výkonnostní odměna
  20 % z růstu hodnoty fondového kapitálu
 • Aktuální výše fondového kapitálu
  420 937 882 Kč
 • Třída investičních akcií IAV
  ISIN: CZ0008047297

Výkonnost fondu

  Kumulativní výkonnost 
3 měsíce   24,58 %
6 měsíců   18,19 %
od počátku roku 31,51 %
1 rok  31,51 %
od založení 36,98 %

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.

Nenechte své peníze ležet ladem. Zhodnoťte je v zajímavých investicích.