YDeal Funds SICAV a.s., podfond YDeal Cars

Podfond YDeal Cars je fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným na dlouhodobé investice do Classic Cars – jedinečných, historicky vzácných sběratelských vozů. Alternativní investice s vysokým zhodnocením pro snížení kolísavosti portfolia.

Našim cílem je spojení vás jako kvalifikovaného investora se skupinou YD a vytvářet tím tak partnerství, které povede k prohlubování našich obchodních vztahů.
 • Cílový výnos
  27 % p.a.
 • Zaměření fondu
  investice do technologií blockchain, decentralizovaných financí a digitálních aktiv
 • Měna
  CZK
 • Vstupní poplatek
  max. 3 %
 • Poplatek za správu
  1,8 % p.a.
 • Výstupní poplatky
  80 % z hodnoty odkupu v období 1. 2. 2024 – 31. 12. 2027
  40 % z hodnoty odkupu v období 1. 1. 2028 – 31. 12. 2030
  10 % z hodnoty odkupu v období 1. 1. 2031 – 31. 12. 2032
  0 % z hodnoty odkupu v období po 1. 1. 2033
 • Investiční horizont
  min. 10 let
 • Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
 • Minimální investice
  1.000.000 Kč
 • Frekvence oceňování
  pololetně
 • Výkonnostní odměna
  není stanovena
 • Aktuální výše fondového kapitálu
  N/A
 • ISIN
  CZ0008477304

Výkonnost fondu

  Kumulativní výkonnost 
3 měsíce   N/A %
6 měsíců   N/A %
od počátku roku  N/A %
1 rok  N/A %
od založení N/A %
Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.

Tajemstvím toho být napřed je začít s námi.