Historie a současnost FKI v České republice

Fondy kvalifikovaných investorů jsou určeny výhradně zkušeným privátním a institucionálním investorům.  Definice kvalifikovaného investora je uvedena v ust. § 272 zák. č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). 

Zjednodušeně řečeno, kvalifikovaným investorem je česká nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která investuje:

  • nejméně 125 000 Euro (nebo jeho ekvivalent v Kč) a potvrdí, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu; nebo
  • nejméně 1 mil. Kč, pokud administrátor příslušného fondu potvrdí, že investice odpovídá jejímu finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem. V tomto případě musí potenciální zájemce o investování absolvovat tzv. investiční test.

Mezi další důležité subjekty lze zařadit i institucionálního investora, kterým může být banka, obchodník s cennými papíry, pojišťovna, penzijní fond a další, kteří sdružují peníze na nákup cenných papírů, nemovitostí a jiných investičních aktiv nebo na poskytnutí půjček.

Alternativní fondy a jejich činnost prochází v České republice od roku 2006 postupným vývojem.

Počátky fondů kvalifikovaných investorů v České republice souvisejí s novelou zákona o kolektivním investování, která vstoupila v účinnost 26. května 2006. Tím byl mezi speciální fondy, do té doby určené pouze pro kolektivní investování veřejnosti, zařazen investiční nástroj určený tzv. kvalifikovaným investorům.

V porovnání s fondy pro investory z řad veřejnosti (tzv. retailové fondy) se liší mimo jiné

  • nižší mírou regulace
  • volnějšími pravidly při stanovování investiční politiky
  • volnějšími investičními limity

První fond FKI v ČR

Prvním fondem kvalifikovaných investorů v České republice se na základě povolení ČNB ze dne 16. ledna 2007 stal otevřený podílový fond AMISTA Garancia, AMISTA investiční společnost, a.s.
V roce 2013 vstoupila v platnost směrnice o správcích alternativních fondů (AIFMD) a dochází k jednotné evropské regulaci, která významně ovlivňuje stávající nastavení pravidel investování.

Kam dál?

AMISTA investiční společnost, a.s. sbírá na tomto webu cookies. To aby web fungoval správně, věděli jsme, jak se vám líbí a mohli se vám na internetu připomenout.