Základní charakteristika FKI

Fondy kvalifikovaných investorů mohou mít různou podobu. Volba se primárně odvíjí od investičního záměru a investiční strategie jejich zakladatelů. Fondy mohu být zakládány jako právnické osoby, nebo bez právní osobnosti.

Formy a typy fondů

 • Běžná právnická osoba
  akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, evropská společnost, družstvo
 • SICAV
  akciová společnost s proměnným základním kapitálem
 • Komanditní společnost na investiční listy
 • Podílový fond
 • Svěřenský fond

Obecně FKI fungují ve dvou podobách:

 • Otevřený fond
  umožňuje průběžně vstup a výstup investorů
 • Uzavřený fond
  po získání kapitálu od investorů se fond na předem vymezenou dobu uzavírá

Podfondy

Podfondy lze zřizovat pouze u fondu typu SICAV. Podfond je částí fondu, která má definovanou investiční strategii. V rámci jednoho fondu může existovat několik podfondů s rozdílnou investiční strategií a oddělenými portfolii cílenými na rozdílné typy investorů. 

Jednotlivé podfondy jsou vzájemně majetkově odděleny a vydávají vlastní investiční cenné papíry. Investor své peníze vkládá do konkrétního podfondu.

Orientační postup založení a správy fondu:

 • záměr a obchodní plán
 • definice parametrů fondu
 • žádost o zápis do seznamu ČNB
 • zahájení investiční činnosti fondu
 • valná hromada fondu
 • oceňování a stanovování hodnoty cenných papírů
 • roční závěrkové operace
 • audit hospodaření a výroční zpráva

Kam dál?