Základní rady, jak investovat

Investovat do fondů kvalifikovaných investorů mohou pouze ti investoři, kteří mají dostatek znalostí a zkušeností s investováním do FKI a s ním spojenými riziky. 

Jedním z předpokladů, jak se stát kvalifikovaným investorem FKI, je splnění povinností podle ust. § 272 ZISIF a být poučen o rizicích spojených s tímto typem investování. Zákon vyžaduje od každé investiční společnosti, aby ověřila u každého investora, zda je dostatečně kvalifikovaný pro investice tohoto typu.

Kroky investora vedoucí k úpisu do FKI

 
Kroky investora vedoucí k úpisu do FKI

Kam dál?

AMISTA investiční společnost, a.s. sbírá na tomto webu cookies. To aby web fungoval správně, věděli jsme, jak se vám líbí a mohli se vám na internetu připomenout.