Legislativa a informační zdroje

Vznik a činnost fondů kvalifikovaných investorů podléhá celé řadě zákonných pravidel a předpisů . Nejdůležitější předpisy jsou uvedeny níže.

Legislativa

Evropské předpisy

Jednotný evropský regulatorní systém pro oblast alternativních fondů nastavuje směrnice o správcích alternativních investičních fondů (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD).

Tato směrnice se vztahuje na všechny platformy určené pro sdružení kapitálu a jeho investování, na které se nevztahuje směrnice UCITS regulující oblast standardních fondů pro veřejnost.

Správce fondu pod direktivou AIFMD může využít Evropského pasu a působit napříč všemi členskými státy EU.

Volnější režim je poskytován správcům, jejichž fondy nepřesáhnou objem 100 mil. eur (resp. 500 mil. eur v případě fondů, které nevyužívají finanční páku a nezaručují zpětný odkup podílů do 5 let). Fondy těchto tzv. podlimitních správců podléhají v České republice „národnímu“ režimu, který je velmi podobný plnému režimu regulace AIFMD.

České předpisy

Český právní řád upravuje oblast investičních fondů zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, účinným od 19. srpna 2013 a dalšími právními předpisy, mezi které patří:

Kde hledat další informace

Pro další informace o správě investičních fondů nás kontaktujte nebo se popřípadě podívejte sem:

Kam dál?