Jak spravovat fond FKI

Klíčovými subjekty podílejícími se na správě FKI jsou obhospodařovatel, administrátor a depozitář. Při jejich praktické činnosti se zohledňují volitelně nastavitelné parametry daného fondu.

Uspořádání správy fondu

 
Uspořádání správy fondu

Obhospodařovatel fondu

Obhospodařovatel provádí řízení investic fondu a jeho rizik tak, aby byla naplněna investiční strategie. Vyhledává potenciální investiční příležitosti, vybírá ty nejlepší z nich a rozhoduje o jejich realizaci.

 
 

Depozitář

Opatřuje majetek fondu a provádí související kontrolní činnosti. Jde zejména o evidenci a kontrolu finančních pohybů, vydávání a odkupování cenných papírů, stanovování hodnoty cenného papíru a další. 

Administrátor fondu

Provádí služby, které jsou nezbytné pro řádný provoz fondu, zejména vydávání a odkup cenných papírů, vedení účetnictví fondu, stanovení hodnoty majetku fondu a hodnoty cenných papírů, pravidelný reporting investorům a dalším určeným subjektům.
 

Promotér

Subjekt, který obchodně rozhodl o zřízení fondu a jehož jméno fond nese. Promotér určil investiční strategii fondu a zajistil pro jeho správu obhospodařovatele, administrátora a depozitáře.

Kam dál?